Nová zelená úsporám pro bytové domy finišuje. Co je již jisté?

Blížící se vyhlášení Nová zelená úsporám je očekáváno s velkou pozorností. Soustředí se k němu zájem především vlastníků bytových domů, kteří se nově budou moci o dotace také ucházet. V současnosti se dolaďují ještě některé detaily. Kterých se to týká a jaká je aktuální situace jsme pro vás zjišťovali na Ministerstvu životního prostředí.

Kdy a kolik

Mnoho z dotazů směřuje k termínu očekávaného spuštění. Podle dnešních informací, které jsme získali z MŽP stále platí, že program bude spuštěn 1. dubna s tím, že příjem žádostí začne asi o měsíc později.

„Minimální alokace pro rodinné domy i pražské bytové domy bude 1,1 miliardy korun. Na minulý rok jsme měli alokaci pro NZÚ 1,9 miliardy korun, vyčerpalo se zhruba 1,4 miliardy korun. Zbytek, řádově 500 milionů korun, využijeme v letošním roce.
Novou zelenou úsporám sytí peníze z výnosů aukcí emisních povolenek. Důvod letošní nižší alokace je ten, že minulý rok byla cena povolenek nízká. Nyní ale roste. Pro další roky proto doufáme, že se nám podaří částku v NZÚ navýšit,“ informuje Petra Roubíčková, tisková mluvčí MŽP ČR.

Bude celková částka v rámci NZÚ pevným podílem dělena pro rodinné a bytové domy? Podle informací z MŽP není definitivní rozdělení financí zatím ještě dáno. Podle předběžného odhadu lze počítat s maximálně s půlmiliardou korun na bytovky a zbylou částkou pro rodinné domy.

Jaké změny letošní NZÚ přináší?

Zcela nově je možné žádat o peníze i na dílčí opatření, například jen na zateplení fasády či jen na výměnu oken. Tedy přestává platit povinné kombinování několika úsporných opatření. Tím se NZÚ velmi otevírá zejména těm, kteří aktuálně nemají dostatečné finanční prostředky na větší rekonstrukce.

„Významně se zkrátí schvalovací proces na SFŽP, říkáme tomu pravidlo 3 + 3. Žadatel se do tří týdnů po podání elektronické žádosti dozví, zda byla žádost schválena. Pokud žadatel zrealizuje projekt a zašle všechny řádné dokumenty, peníze mu budou vyplaceny do tří týdnů. To dříve trvalo i několik měsíců,“ doplňuje Petra Roubíčková.

A k tomu přijde i další změna. Přestane být závazný seznam dodavatelských firem, ze kterého až dosud muselo povinně vybírat, stejně jako v případě seznamu doporučených materiálů a výrobků. Oba tyto seznamy budou pouze doporučující.

Obecné shrnutí změn NZÚ 2015 oproti minulému roku:

  • minimalizace požadovaných dokumentů
  • pokračování efektivní administrace ze strany SFŽP ČR s krátkými lhůtami na zpracování žádosti i vyplacení dotace v řádech několika týdnů (3 + 3)
  • zrušení závaznosti seznamu SOD (tzn. zateplení rodinného domu může realizovat jakákoliv firma, kterou si majitel vybere)
  • zavedení dobrovolnosti seznamu SVT (vhodný nástroj zejména pro projektanty, nebudeme omezovat žádné výrobky splňující požadované parametry které nejsou na seznamu)

Zásadní změna – Oblast podpory A – zateplení

nová vstupní hladina podpory, která umožní získat podporu na realizaci širokého spektra dílčích opatření na obálce budovy (např. i samostatnou výměnu oken)

/Autor: Dominika Bučková/

Autor: Redakce Okolobytu.cz