Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze – nejčastěji žádáme dotaci na komplexní rekonstrukci

Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze – nejčastěji žádáme dotaci na komplexní rekonstrukci

Foto: 123rf.com

Ačkoliv od otevření kontinuální Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze uplynul sotva první měsíc a na jakákoliv hodnocení je ještě velmi brzy, požádali jsme Petra Valdmana, ředitele Státního fondu životního prostředí ČR o aktuální informace. Tak jak? Podaří se první kontinuální výzvě z rodiny Nová zelená úsporám opět výrazněji rozhýbat zájem o rekonstrukce bytových domů v Praze? A kdy první domy dostanou dotační peníze na své účty?

Jaký je zájem o NZÚ pro bytové domy ve srovnáni s podzimní NZU? Je na počtu žádosti patrné určité změkčení podmínek, kontinuálnost výzvy a zvýšeni hranice dotace?

V nově spuštěné 2. výzvě pro bytové domy byl příjem žádostí zahájen teprve před měsícem, což je relativně krátká doba na vzájemné porovnávání obou výzev. Řada majitelů bytových domů teprve pracuje na přípravě svých projektů a žádosti o dotaci teprve budou na SFŽP ČR předkládat. Vzhledem k tomu, že v aktuální výzvě mají žadatelé ale možnost nově získat podporu až 30 % z celkových způsobilých výdajů na projekt, očekáváme vyšší zájem než byl v první výzvě.

Kolik bylo dosud podáno žádostí?

K dnešnímu dni bylo systémem zaevidováno a odesláno na SFŽP ČR 67 žádostí o dotaci za téměř 50 milionů korun. Dalších 57 žádostí se v systému nachází v rozpracovaném stavu.

Na co nejčastěji plánují dotaci využít?

Žadatelé nejčastěji žádají o dotace na zateplení bytových domů v oblasti A.1 – takzvaná mělká komplexní renovace.

Opakují se některé chyby v podání žádostí?

Přijaté žádosti v tuto chvíli procházejí procesem hodnocení a prozatím nevykazují žádnou vysokou chybovost. Snažili jsme se podmínky výzvy zjednodušit a upravit tak, abychom šli vstříc žadatelům a co nejvíce jim podání žádosti usnadnili. Navíc, pokud si žadatelé neví s něčím rady, mohou se obrátit na krajské pracoviště SFŽP ČR v Praze a s pracovníky fondu zde vše zkonzultovat.

Kdy předpokládáte, že proběhnou první platby?

Perfektně zpracované žádosti podané na již realizované projekty jsou propláceny do devíti týdnů od jejich podání. U žádostí, kde žadatelé realizují opatření až po jejich schválení, SFŽP ČR garantuje proplacení do šesti týdnů od doložení realizace. První žádosti očekáváme, že bychom mohli začít proplácet do jednoho měsíce.

Na otázky Okolobytu.cz odpovídal Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Autor: Dominika Bučková