Novela zpřehlední rozúčtování za vodu a teplo

Sněmovna v minulých dnech schválila ve třetím čtení novelu zákona upravující pravidla pro rozúčtování nákladů na teplo a vodu v bytech. Nižší budou například pokuty za zpoždění. Nyní se bude čekat na vyjádření Senátu ČR.

Předešlý zákon se zmírní

„Schválením této novely dojde alespoň částečně ke zmírnění předešlého zákona, který je při uplatňování pokut při neplnění povinností poskytovatele služeb či příjemce zbytečně přísný a zákonem stanovená výše pokuty značně vysoká. Sto korun na den se mi zdá skutečně příliš, “ komentovala Karla Šlechtová schválení novely.

Platnost od roku 2016

Během jednání Poslanecké sněmovny ČR se poslanci rovněž dohodli na odložení účinnosti této novely o jeden rok, tedy až k 1. lednu 2016. Novela zákona č. 67/2013 Sb., která upravuje některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, obsahuje také zmocnění Ministerstva pro místní rozvoj k vydání prováděcího předpisu, konkrétně vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti pro rozúčtování nákladů na dodávku tepla a společnou přípravu teplé vody v domě.

Reakce na změnu zákona o hospodaření energií

Záměrem novely je i reakce na změnu zákona o hospodaření energií, kde je mimo jiné uvedena povinnost instalovat do bytů přístroje registrující dodávku tepelné energie. V rámci druhého čtení byly uplatněny pozměňovací návrhy, které se však týkaly pouze sjednocení terminologie s předpisy MPO. Novela nyní putuje do Senátu ČR.

Autor: Redakce Okolobytu.cz