Nový prováděcí předpis k měřičům tepla již má své číslo – a to č. 237/2014 Sb.

Dne 23/10/2014 jsme psali o ještě nenovelizovaném prováděcím předpisu pro měřiče tepla a indikátory pod názvem Prováděcí předpis k měřičům tepla – bouře ve sklenici vody? Vše, co je ve článku uvedeno, je tím pádem oficiálně potvrzeno.

Zmiňovaný článek můžeme nyní ještě doplnit o dobrou zprávu v podobě rozumného ustanovení: Pokud někdo již nahradil exaktní měřiče tepla indikátory, může si tyto indikátory do konce jejich životnosti ponechat, a teprve potom se vrátit k měřičům.

Autor komentáře: Dušan Balaja, I.RTN

e-mail: dusan.balaja@irtn.cz

Autor: Redakce Okolobytu.cz