NOZ a právní režim v rámci SVJ

Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL) zveřejnila další výkladové stanovisko, které se týká právního režimu jednotek v domě. Plyne z něj, že od 1. ledna 2014 bude vlastník jednotky vzniklé před účinností NOZ (a vymezené dle již zrušeného zákona o vlastnictví bytů) převádět stále tuto (starou) jednotku, jak je zapsána v katastru nemovitostí.

Katastr nemovitostí

Komise dále došla k závěru, že k tomu, aby se vznik vlastnického práva ke všem jednotkám v domě řídil ZoVB, nebylo zapotřebí, aby došlo k převodu jednotky z vlastníka budovy na další osobu do 31. prosince 2013, ale stačilo, když bylo nejpozději s účinky k 31. prosinci 2013 vkladem vloženo do katastru nemovitostí prohlášení vlastníka budovy. Na závěr se experti shodli, že došlo-li k zápisu prohlášení vlastníka domu vkladem do katastru nemovitostí s účinky nejpozději k 31. prosinci 2013, pak bude mít po 1. lednu 2014 nájemce bytu – jednotky vymezené dle ZoVB, pouze předkupní právo k této jednotce při jejím prvním převodu dle § 1187 odst. 1 NOZ. Žádné jiné předkupní právo mít nájemce bytu nebude.

/Zdroj: www.obcanskyzakonik.justice.cz/

Autor: Redakce Okolobytu.cz