NZU pro bytové domy v Praze: Jak nejlépe využít čas do vyhlášení programu?

Dotační program Nová zelená úsporám se blíží ke svému startu. Společně se společností Dům plný úspor a s využitím aktuiálních informací, které nám poskytlo Ministerstvo životního prostředí, jsme pro vás připravili několikadílný seriál s důležitými informacemi. V tomto prvním díle se společně podíváme na to, co vše bychom už nyní měli udělat, abychom co nejlépe využili čas, který nám zbývá do vyhlášení dotačního programu.

Máme začít jednat hned, nebo raději ještě počkat?

Po několikaleté odmlce se letos Nová zelená úsporám otevírá i pro bytové domy. Od spuštění nás dělí několik posledních týdnů. Jak bychom měli zbývající čas co nejlépe využít tak, abychom maximálně zvýšili šanci našeho domu dotaci získat? Na naše otázky odpovídá Ing. Pavel Zteiskar, obchodní ředitel společnosti DPU REVIT, která se rekonstrukcím bytových domů i oblasti dotací řadu let věnuje.

Základní otázka je jasná – máme začít jednat hned, nebo raději ještě chvíli počkat? Finální znění Nová zelená úsporám ještě není známé – má tedy vlastně smysl se již nyní začít připravovat, když vlastně ještě ani neznáme konkrétní podmínky?

Doporučuji právě tento čas využít ve váš prospěch a získat náskok. Máte sice pravdu, že se v rámci Nová zelená úsporám ještě některé detaily dolaďují, ale základní koncepce je již jasná. Dotace budou poskytovány především na rekonstrukce ve vztahu k úsporám energií – tedy na zateplení, výměnu oken a dveří, ale také na efektivní technologické systémy, tzn. ekologické zdroje energie, větrací systémy se zpětným získáváním tepla a na některé další. Důležitou informací je, že je v letošní Nová zelená úsporám možné žádat o peníze i na dílčí opatření, například pouze na zateplení fasády či na výměnu oken. To ocení zejména ti, kteří své domy rekonstruují postupně.

Pokud je to náš případ a rádi bychom se o získání dotace pokusili – co tedy máme udělat?

V první řadě je nutné postupovat koncepčně. Setkáváme se například s tím, že si někteří vlastníci bytových domů hned nechávají zpracovat projekt, případně přistupují k dalším nahodilým krokům. Základem by mělo být profesionální posouzení stavu domu a případně i vyhodnocení dříve zpracované dokumentace.

Kdo nám toto základní posouzení provede?

Rozhodně se obraťte na odborníka, který má v tomto oboru zkušenosti. Ptejte se na reference – zkušenosti z rodinných domů se od bytových výrazně liší a chybné posouzení záměru později zákonitě přinese komplikace, časovou i finanční ztrátu, případně i konec dotačních nadějí. Zajímejte se o to, jaké všechny informace je schopen vám poskytnout. Čím komplexnější budou, tím výrazně stoupají vaše šance na úspěšnou rekonstrukci, na získání dotace a na kvalitní bydlení s nízkými náklady. V našem poradenském centru Dům plný úspor dokážeme posoudit vhodnost záměru vůči dotačnímu titulu a navrhnout optimální řešení. Na našich stránkách www.dumplnyuspor.cz je možné si objednat i vypracování Studie návratnosti. Jak už z názvu vyplývá, poskytne výboru velmi cenné informace o nákladech rekonstrukce a návratnosti jednotlivých řešení. Zdůraznil bych, že všechny tyto služby, včetně zpracování Studie návratnosti, jsou zdarma a bez jakýchkoliv dalších závazků. Důležité je, že veškeré informace zpracováváme srozumitelnou formou, a proto se mohou stát velkým pomocníkem například při argumentaci před členskou základnou.

Jak dále můžeme zvýšit šanci na přiznání dotace?

Jak jsme dosud hovořili, základním krokem je kvalitní příprava veškerých dokumentů. Rozhodně nedoporučuji podléhat nějaké davové psychóze, na druhou stranu ale není vhodné přípravu odkládat. Podle posledních informací jsou pro letošní rok připraveny dotace ve výši zhruba 1,1, mld. Kč. Z toho je plánováno zhruba 400 000 mil na bytové a 700 mil na rodinné domy. V loňském roce ale bylo vyčerpáno 1,4 mld pouze na rodinné domy – letos si tedy budou moci majitelé rodinných domů rozdělit pouze polovinu loňských peněz. Poměr financí mezi bytovými a rodinnými domy není dosud garantován. Pokud by u rodinných domů byl přetlak žádostí a vlastníci bytových domů by nebyli se svými žádostmi dostatečně aktivní, teoreticky by mohlo dojít k situaci, že by byla část peněz převedena z bytových domů na rodinné s tím, že u bytových domů nebyl očekávaný zájem. Nebo naopak se může stát, že budou u bytových domů přidělené peníze vyčerpány velmi rychle a další již nebudou. Zazněl sice příslib na pokračování Nová zelená úsporám pro bytové domy i v dalších obdobích, podíváme-li se ale na první Zelenou úsporám, zde byly finanční prostředky vyčerpány o více než rok a půl dříve, než bylo původně plánováno a další alokace pro bytové domy v rámci tohoto programu již nebyly vyhlášeny. To vše jsou důvody, proč je vhodné začít s přípravou pro podání žádosti o dotaci již nyní.

Autor: Redakce Okolobytu.cz