NZU pro bytové domy v Praze: Startovací pozice domů se mohou lišit

Dotační program Nová zelená úsporám se blíží ke svému startu. Společně se společností Dům plný úspor a s využitím aktuiálních informací, které nám poskytlo Ministerstvo životního prostředí, jsme pro vás připravili několikadílný seriál s důležitými informacemi. Druhý díl se věnuje rozdílným startovacím pozicím domů před rozhodnutím ucházet se o dotaci. Jak v rozdílných případech postupovat?

Podmínky pro udělení dotace NZÚ jsou závazné pro všechny zájemce. Přesto nestojí všechny domy na stejné startovací pozici. Liší se podle toho, v jaké situaci se dům v okamžiku rozhodnutí ucházet se o dotaci nachází. Zhruba můžeme hovořit o třech skupinách: Dům má již z dřívější doby zpracovanou projektovou dokumentaci v souladu s původní Zelenou úsporám, do druhé skupiny patří domy, které zpracovaly projektovou dokumentaci po 1.4. 2013, do třetí bychom mohli zařadit bytové domy, které si projektovou dokumentaci dosud zpracovat nenechávaly. Jak by měli vlastníci v těchto odlišných případech postupovat?

Projektová dokumentace z první zelená úsporám

Řada domů se již ucházela o dotaci v rámci původní Zelená úsporám. Někteří z nich však z nejrůznějších důvodů žádost nakonec nepodali, případně jim dotace nebyla přiznána. Nyní plánují podat opět žádost. Přitom počítají, že využijí dokumenty, které nechávali zpracovat v rámci původní žádosti. Zdá se to velmi logické – proč nevyužít náskok, který již náš dům má?

„To je poměrně častá situace, kdy jsou vlastníci domů přesvědčeni o tom, že je jejich projektová dokumentace pro účel žádosti o dotaci v pořádku. Přitom ale zapomínají na fakt, že jejich projekt byl zpracováván v souladu s legislativou daného roku. Budeme-li zvažovat například projekt z roku 2013 či dříve, připravovaný na Zelená úsporám, nelze jej v této podobě pro letošní Nová zelená úsporám použít a je nutné ji nechat upravit podle stávající platné legislativy,“ vysvětluje Ing. Pavel Zteiskar, obchodní ředitel společnosti DPU REVIT.

Projektová dokumentace, zpracovaná po 1.4.2013

Ani domy, které mají projektovou dokumentaci zpracovanou podle aktuálně platné legislativy, by neměly opomenout nechat své projekty zkontrolovat. V době přípravy projektové dokumentace pochopitelně ještě nebyly známy podmínky letošní Nová zelená úsporám. Kontrola, zda projektová dokumentace bude odpovídat vyžadovaným podmínkám dotace je tedy jistě na místě.

Domy bez zpracované projektové dokumentace

Vlastníci bytových domů, kteří projektovou dokumentaci nemají ještě zpracovanou a chtějí žádost o dotaci podávat, by měly co nejrychleji začít situaci řešit. „Prvním krokem musí být zjištění aktuálního stavu domu ve vztahu k dotačním podmínkám. Pokud by bylo vhodné o dotaci žádat, je nutné urychleně začít zpracovávat projektovou dokumentaci,“ doporučuje Ing. Pavel Zteiskar. Současně ale varuje před velmi levnými projekty. Za ně považuje ty, kde se cena za projekt rekonstrukce bytového domu pohybuje kolem 40 000 Kč. Stejně rizikové jsou i projekty, jejichž zpracování nabízejí některé stavební firmy v rámci získání zakázky dokonce zcela zdarma. Podle dlouholetých zkušeností DPU je jejich kvalita nedostatečná. „V naprosté většině případů takové projekty nevyhovují podmínkám v rámci žádosti o dotace.“

Včasná příprava se vyplatí

Profesionální znalost stavu vašeho domu je nezbytným základem. Od těchto informací se odvíjí volba řešení pro zlepšení technického stavu domu, využití potenciálu úspor ve spotřebě energií i další návaznost potřebných dokumentací pro podání žádosti o dotaci v programu Nová zelená úsporám. Jaký postup by byl nejvhodnější právě pro váš dům, by vždy mělo být úkolem pro profesionála. Bezplatnou a zcela nezávaznou konzultaci, včetně návrhu optimálního řešení a zvážení dotačních možností, si můžete objednat prostřednictvím www.dumplnyuspor.cz.

Autor: Redakce Okolobytu.cz