Ohlídejte si kvalitu zateplovacích prací

Zateplení domu není levná záležitost. Kromě finančních výdajů ale očekáváme také přínosy v podobě úspor energie na vytápění. Jak neudělat chybu? Vybrali jste zateplovací systém i prováděcí firmu a teď nevíte, zda všechny technologické postupy jsou prováděny správně? Jak se vyvarovat negativních zkušeností se zateplením? Sdružení EPS ČR radí: Ohlídejte si kvalitu zateplovacích pra­cí.

Správná volba – základ úspěchu

Nejdůležitějším krokem je volba zateplovacího systému. Výběr většinou probíhá mezi kontaktním systémem nebo suchým zateplením, tzv. odvětrávaným systémem. V České republice se většinou používá kontaktní zateplovací systém, ať už s použitím pěnového polystyrenu EPS nebo desek z minerální vlny.

Nepodceňujte návrh a řešení detailů

Nekvalitní realizace či špatně zpracovaná projektová dokumentace může být příčinou mnoha problémů nebo dokonce zapříčinit nulový efekt celé realizace. Například pokud je zvolena špatná tloušťka izolantu a nejsou vzaty v úvahu všechny tzv. tepelné mosty obvodového pláště, tedy místa v konstrukci, kudy uniká mnohem více tepelné energie než v jeho bezprostředním okolí, realizace zateplení snížení spotřeby energie nemusí zabezpečit. Vnější zateplení budovy, pokud je nesprávně navrženo a provedeno, dokáže tepelné mosty dokonce i zvýraznit. Nejčastější výskyt tepelného mostu vykazují ostění oken, okolí střešních atik, či připojení lodžiových prvků. Pro správnou funkci zateplovacího systému je důležitý návrh a řešení těchto detailů – vystupující konstrukce, sokly, otvory, překrývání výztužné mřížky, nanášení tmelu, uplatnění lišt atd.

Pozor na dodatečné náklady

Nedostatků projektové dokumentace a chyb při realizaci je třeba se vyvarovat. Nevhodné uložení izolačního materiálu, spáry, nevhodné zateplení ostění, nesanovaná původní fasáda, neodstranění příčin vlhnutí, ponechaná narušená a nesoudržná omítka, nedostatečná pevnost izolačního materiálu, to vše s sebou nese dodatečné a ve velkém množství příkladů i vysoké náklady na opravy.

Sdružení EPS ČR z materiálů prof. ing. Zuzany Sternové,PhD., VVÚPS-NOVA“ Více informací na www.eps.cz

Autor: Redakce Okolobytu.cz