Okolo bytu 4/2014

Poslední letošní číslo časopisu Okolo bytu vyšlo na konci listopadu. I v tomto vydání naleznete řadu praktických informací pro bytová družstva a SVJ.

Jaké problémy nás čekají v zimě?

S posledním číslem přijdou na řadu také zimní témata. Teploty na bodu mrazu mohou způsobit závažné škody na majetku. Zimní nehody se vám můžou skutečně prodražit. V zimních měsících stoupá i spotřeba energií. Od nového roku vstupuje v platnost zákon týkající se hospodaření s energiemi zaměřený na instalaci měřičů tepla. I z této oblasti vám přinášíme nejnovější informace, neboť na otázky nám odpověděli odborníci z Ministerstva průmyslu a obchodu.

Jak časopis získat?

Časopis Okolo bytu je neprodejný, lze jej získat na tematicky odpovídajících seminářích, zejména celoročních cyklech seminářů projektů Jak to dělají a Dům plný úspor. S časopisem se také budete moci setkávat u společností, které se na přípravě časopisu svými odbornými informacemi podílejí a v některých informačních centrech (například Svazu malých bytových družstev, MMR, prodejních a poradenských míst bank, spořitelen a společností zajišťujících správu majetku, konzultačních center pro úspory energií a na některých dalších místech). Časopis Okolo bytu je zaměřen na bytová družstva a SVJ a přináší informacím z oblasti legislativy, správy domu nebo sousedských vztahů. Zasílání časopisu přímo na vaši adresu je možné si objednat na e-mailové adrese: info@okolobytu.cz nebo prostřednictvím formuláře na www.mediaadvice.cz a www.okolobytu.cz. Manipulační poplatek za jeden výtisk tvoří 30 Kč.

Autor: Redakce Okolobytu.cz