Panel 2013: Pozor na chyby v žádostech!

Program Panel 2013+ se i v letošním roce rozhodla využít řada vlastníků bytových domů. V programu Panel 2013+ jsou aktuálně žádosti za více než 500 mil. Kč. Pro rychlejší posouzení a vyřízení žádosti je zásadní podmínkou kompletní a především správné vyplnění Žádosti o čerpání úvěru. Specialisté ze Státního fondu rozvoje bydlení proto zpracovali informaci o nejčastějších chybách v Žádosti o čerpání úvěru, kterých se dopouštějí žadatelé, kteří již mají podepsanou smlouvu o úvěr a chtějí čerpat prostředky.

Jaké chyby se v Žádosti o čerpání úvěru v rámci Programu Panel 2013+ nejčastěji objevují?

  • žadatel si tabulku zkopíruje a upraví, tím však dojde k chybnému výpočtu a zaokrouhlování vyplněných hodnot
  • žadatel nevyplňuje všechny povinné údaje
  • žadatel uvádí nesprávně zaokrouhlení hodnot
  • žadatel požaduje datum splatnosti shodné s datem přijetí žádosti

Správným postupem vás provede nápověda

Na stránce Programu Panel 2013+ je nyní ve složce Dokumentů a metodických pokynů umístěn soubor: Žádost o čerpání úvěru – nápověda, která názorně upozorňuje, jak a která pole správně vyplnit, aby žadatelé mohli úvěr čerpat co nejdříve. Věnujte, prosím, této nápovědě pozornost. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, obraťte se na pracovníky Sekce podpor: podpory@sfrb.cz.

Panel 2013+

Nízkoúročený program Panel 2013+ je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové) a mohou jej využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako města či obce. Program poskytuje nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů, kdy je kladen důraz na komplexní opravy, tak aby vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně.

/Zdroj: SFRB/

Autor: Redakce Okolobytu.cz