Plánujete rekonstrukci bytu? S programem RebytCal můžete ušetřit

Nejčastějším místem, kde se v rámci našeho panelového bytu rozhodujeme o rekonstrukci, je koupelna. Problémem je nevyhovující technický stav, který současně ani neodpovídá požadavkům na moderní styl bydlení. Nyní máme k dispozici unikátní program RebytCalc z dílny stavební fakulty ČVUT, s jehož pomocí si každý z nás může rychle a snadno spočítat výdaje, které nás s touto akcí budou čekat.

Vznik programu a možnosti využití popisují jeho autoři – docent Václav Beran, docent Petr Dlask, inženýrka Jaroslava Tománková, inženýrka Dana Čápová a inženýr Petr Kalčev.

Program RebytCalc šel využít pouze na určitý typ bytových jader, to už neplatí?

Původně jsme uvažovali pouze o použití pro klasické panelové domy a program nebylo možné využít pro zděné bytovky a individuální stavební produkci. Nyní už program nenabízí žádné typové půdorysy bytových jader a uživatel si výchozí stav nastavuje konkrétními rozměry. Díky tomu se dá využít pro různá bytová jádra.

Komu může při rekonstrukci pomoci?

Hodí se pro jak pro individuální vlastníky bytových jednotek, tak pro společenství vlastníků jednotek. Využít ho mohou i banky a státní fondy poskytující půjčky a dotace pro kontrolu výše nákladů v žádostech o úvěr, užitečný je i pro malé a střední podnikatele, kteří provádějí rekonstrukce. Program je určen výhradně pro nekomerční užívání, možnosti jiného použití je třeba upřesnit s autory. Avšak podmínkou je, že nebude za daný rozpočet inkasován žádný finanční obnos.

Jaké údaje lidé díky programu RebytCalc lidé získají?

Výsledkem jsou dva základní výstupy. Prvním je seznam materiálu a stavebních prací (takzvaný slepý rozpočet) pro nacenění dodavatelskou firmou, druhým je kontrolní položkový rozpočet včetně počtu měrných jednotek kubatur a orientačních cen. Slepý rozpočet slouží jako podklad pro výběr dodavatele (nabídkové řízení), aby bylo snadné nabídky porovnat. Položkový rozpočet tvořený na základě směrných cen říká investorovi, kolik by průměrně mohla realizace stát. Získané dokumenty umožní uživatelům ujasnit si strukturu prací (výkaz výměr) a také získají komplexní náhled na cenu prací prostřednictvím ocenění jednotlivých položek podrobného rozpočtu. Databáze položek se jako podklad pro ocenění váže na cenovou soustavu průměrných reálných cen. Struktura položek uvedených v rozpočtu/slepém rozpočtu respektuje třídění podle číselného klíče TSKP (třídník stavebních konstrukcí a prací) a JKPOV (jednotná klasifikace průmyslových oborů a výrobků).

Zvládnou program běžní uživatelé? Jaké k tomu potřebují počítačové vybavení a znalosti?

Určitě ano. RebytCalc je možné používat v běžném tabulkovém procesoru MS Excel 2007, 2010 či 2013. Pouze je potřeba povolit makra v programu, na což aplikace uživatele upozorní. Žádné speciální dovednosti nejsou nutné. Počítačové vybavení odpovídá běžnému standardu stanic s kancelářskými aplikacemi pro tvorbu textových a tabulkových dokumentů.

Na co je potřeba si dát při vyplňování pozor?

Uživatele bychom rádi upozornili na možnost zadání vlastní ceny zařizovacího předmětu, kterým chtějí bytové jádro vybavit. Program tuto cenu použije, aniž by ji porovnal s nějakou databází, výše ceny je tak výhradně na uživateli. Pokud vlastní cenu nezadá nebo ji nezná, použije se přednastavená cena z interní databáze programu.

Jak dlouho výpočet platí?

Databáze cen je aktualizována jednou za rok. Na našem stavebním trhu nedochází k výrazným výkyvům cen, nicméně autoři budou na tuto skutečnost reagovat aktualizací databáze. Rozdíly cen je možné předpokládat také v rámci různých regionů. Je možné využít určení možné změny cen prací vzhledem k lokalitě, kde se bude jádro rekonstruovat. Aplikace umožňuje zadat rozsah ceny (jako procentuální interval), ve kterém se bude výsledná cena prací (nebo i materiálu) pohybovat na základě zkušeností investora. Interval je proměnlivý, takže je možné postihnout situace, kdy například investor odhaduje, že všechny práce pořídí levněji nebo naopak dráž než jsou definované ceny v databázi aplikace. Výsledná cena je doplněna o určitý interval, ve kterém by se měl dodavatel realizace pohybovat. Pokud nabídková cena dodavatele vybočí mimo tento interval, je to pro investora signál k podrobné analýze cenové nabídky.

Jak si mohou lidé zkontrolovat, že všechno zadali správně?

Uživatelé musí mít jasnou představu o konečné podobě konstrukce a vybavení, které chce používat. Program upozorní například na to, když zadání neobsahuje vanu ani sprchový kout. Rozpočet je možné sestavit i bez nich, uživatel je o tom však informován. Kontrolní mechanismy jsou podporovány také tím, že některé základní vybavení jádra nelze vypnout (například umyvadlo). V rámci kontrol si uživatel může nechat zobrazit informaci, o kolik se zvětší hmotnost jádra a následně nechat zpracovat statický posudek stropní konstrukce.

Na koho se obrátit, pokud lidí narazí při práci s programem na problémy?

Program je možné zdarma stahovat z umístění Laboratoře technicko-ekonomického rozhodování. Najdou zde i kontakty na autory aplikace rozdělené podle druhu obtíží (hotline, aplikace, kalkulace …). Pravděpodobně nejlepší je využívat kontakt na hotline.

Chystáte další podobnou aplikaci?

Do konce roku chceme zveřejnit program na tvorbu rozpočtu pro zateplení obvodového pláště budov. Příští rok to bude generátor rozpočtu zastřešení. Výhledově je možné zpracovat také investorské propočty pro realizaci vodovodů a kanalizací. Zde budou pravděpodobně cílovou skupinou zastupitelstva obcí. Případně můžeme v případě potřeby a poptávky vyvinout i další individuální řešení.

Zdroj: Portál o bydlení

/Ilustrační foto: Laufen/

Autor: Redakce Okolobytu.cz