Plánujete rekonstrukci domu a měli byste zájem o evropskou dotaci IROP?

V současné době probíhají závěrečné úpravy nastavení IROP, který bude mj. poskytovat podporu na projekty snižování energetické náročnosti v sektoru bydlení. V této souvislosti Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu 2014–2020 (dále jen „IROP“) zahajuje dotazníkové šetření, jehož cílem je získání informací úzce souvisejících s připravovaným využitím finančních nástrojů v rámci IROP 2014–2020. Pokud jste vlastníky bytových domů, neměla by vám tato informace uniknout, neboť vaše zkušenosti mohou přispět k efektivnímu rozdělování evropských dotací.

Dotazník o IROP pomůže zefektivnit podporu bydlení

Tzv. finanční nástroje jsou formou podpory poskytovanou návratnou formou a budou vzhledem k celkové hospodářské situaci v EU stále více používány a budou nahrazovat stávající dotační podporu.

Cílem dotazníkového šetření je především zmapovat zájem o tuto oblast podpory a současně zjistit, jaká bude nejvhodnější forma podpory těchto investic ve světle zvyšujícího se tlaku na využití návratných finančních podpor.

Dotazník je koncipován na sběr odpovědí k jednomu bytovému domu. Pokud (spolu)vlastníte více bytových domů, u kterých plánujete investice do jejich revitalizace, prosím odpovídejte pouze za jeden typický plánovaný projekt, tedy za jeden bytový dům.

Dotazníkové šetření končí 20. března 2015.

Autor: Redakce Okolobytu.cz