​Počet lidí nakažených bakterií Legionellou stoupá. Jste si jisti, že neohrožuje i vás?

​Počet lidí nakažených bakterií Legionellou stoupá. Jste si jisti, že neohrožuje i vás?

Foto: 123rf.com

Pokud nepatříte zrovna mezi otužilce, teplé vodě se doma určitě nevyhýbáte. Při naplnění určitých podmínek nám teplá voda může přinést i nepříjemné překvapení v podobě onemocnění, jehož původcem je bakterie Legionella. Případů nákazy u nás přitom dlouhodobě přibývá.

Narůstající počty nemocných potvrzují i souhrnné statistiky Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Zatímco v roce 2008 byla evidována pouhá desítka případů, v roce 2016 pak počet případů onemocnění takzvanou legionářskou nemocí poprvé překročil stovku.

Jak se projevuje onemocnění bakterií Legionellou?

Hlavním projevem legionářské nemoci je zápal plic. Podle statistik přitom rizikovější skupinu představují spíše muži, žen je necelá jedna třetina. Ohroženi jsou především kuřáci, dále pak osoby se sníženou imunitou, po transplantaci orgánů, s plicními nádory, chronickou bronchitidou, cukrovkou nebo s oslabeným organismem. „Při dostatečné expozici nebezpečnému kmeni Legionelly však může onemocnět i zcela zdravý jedinec,“ upozorňuje Markéta Petrovová z Kliniky pracovního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Rozvody teplé vody i klimatizace

Legionella se množí především v rozsáhlejších soustavách rozvodů teplé vody a v klimatizačních systémech. „Základní podmínky jejího růstu jsou teplota vody 25 – 50 °C, stagnace vody, biofilm tvořený přítomnými bakteriemi a usazeniny v instalaci a ohřívači,“ uvedla Zuzana Vranayová, ředitelka Ústavu pozemního stavitelství Technické univerzity v Košicích.

Podle ní mají soustavy rozvodů teplé vody v domech mnoho společných nedostatků. Typickým rizikovým prostředím jsou rozlehlé a staré rozvody vody. „Příčinou však mohou být i nevhodně projektované rozvody nebo špatně navržený systém přípravy vody v nových domech,“ uvedl Ivo Zabloudil, produktový manažer společnosti Enbra. Pokud však nemá Legionella vhodné podmínky, nebude se dále kolonizovat.

Jak se můžeme nakazit?

Mezi nejčastější způsoby nákazy bakterií patří vdechnutí kontaminovaného aerosolu, například při sprchování nebo ze zapnuté klimatizace. Člověk však může kontaminovanou vodu i vypít například při čištění zubů. V obou případech pak bakterie napadá především dýchací cesty.

Jaké máme možnosti ochrany?

Správný návrh technického zařízení budov s ohledem na Legionellu specifikuje norma ČSN 06 0320, Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování, z roku 2006. Podle odborníků však potřebné informace o prevenci vůči Legionelle nejen u projektantů chybí.

Mezi možnosti ochrany vody proti této bakterii patří hygienické zabezpečení vody oxidem chloričitým, ozónem, UV zářením, termální dezinfekcí, fyzikálními metodami, jako je využívání filtrů, a mnohé další. Vhodné je také použití zásobníků, které umožňují hygienickou přípravu teplé vody spočívající v průtokovém principu ohřevu. Ten zamezuje její delší stagnaci.

Autor: Alice Navrátilová