Podpory a rok 2015 – jaká je aktuální situace?

Jen obtížně bychom hledali období, které by do oblasti bytových družstev a SVJ přineslo tolik zásadních změn, jako končící rok 2014. V první řadě je nutné zmínit NOZ a související zákony, které prakticky po celý rok následovaly diskuse a informace ohledně výkladu některých míst. Stálou pozornost přitahují také programy podpory, pomáhající s rekonstrukcemi domů a bytů. O aktuální zhodnocení jsme požádali Evu Helclovou, ředitelku Státního fondu rozvoje bydlení.

Stále se setkáváme s bytovými družstvy a SV, které rekonstrukce svých domů odkládají a vyčkávají, zda nepřijde nějaká výhodná dotace, která by jim financování ulehčila. Jaké zprávy pro ně máte?

Definitivní podoba jednotlivých programů ještě není v tuto chvíli známa, ale můžeme již hovořit o formě, a to jak v rámci finančních prostředků našich, tak i z Evropské unie. Chceme, aby se i v oblasti energetických úspor využívaly finanční nástroje – tedy zvýhodněný úvěr, případně v kombinaci s dotací. Dotace by však měla být pouze doplňková a motivovat k vyšším úsporám.

Pro malá bytová družstva a SV bývá ale zpracování žádosti administrativně velmi náročné. Uvažujete i tady o změnách?

Časová i znalostní náročnost zpracování žádosti by měla být na takové úrovni, aby byl tyto úkony schopen zvládnout zástupci výboru družstva či SV bez prostředníka. Například u programu Panel 2013 + jsou veškeré dokumenty dostupné na internetu. Potřebuje-li žadatel pomoci, může se obrátit na naše pracovníky, kteří jsou připraveni každému poradit. Žadatelé mohou využít konzultací prostřednictvím mailu, telefonu či osobně na pracovištích Fondu v Praze nebo Olomouci. Např. v případě programu PANEL 2013+ jsme zjednodušili přílohy žádosti, připravili jsme vzory. Nevyžadujeme energetický audit – dostačující je podstatně jednodušší forma energetického posudku, pro kterou jsme připravili vzorový formulář, z jehož údajů získáme veškeré podklady pro posouzení. Dále snížit administrativní náročnost však dále patří mezi jednu z priorit. Připravujeme i další pomůcky pro žadatele – kalkulačky, metodiky atd. Spouštíme například kalkulačku, která dokáže spočítat náklady na zaeplení obvodového pláště bytového domu, tento rozpočet může příjemcům sloužit pro kontrolu, ale i jako příloha žádosti o podporu.

Autor: Redakce Okolobytu.cz