Podzimní Akademie pro bytové domy přinese témata, která vás zajímají

Sotva jsme uzavřeli jarní cyklus seminářů Akademie pro bytové domy, už chystáme podzimní. Tematika bude opět cílit na aktuální otázky a problémy, kterými se zabývají statutární zástupci i členové SVJ a bytových družstev. Ačkoliv témata jarních seminářů zasahovala do různých oblastí práce výborů bytových družstev a SVJ, zájem často převyšoval kapacitu sálu. V čem byly semináře tak výjimečné a co vás čeká na podzim?

Témata přímo z praxe

Pořadatelé Akademie pro bytové domy témata pro semináře pečlivě vybírají. Díky perfektní znalosti problematiky i zkušenostem z každodenní praxe bychom všech šest letošních témat mohli bez zaváhání zařadit mezi TOP témata, která zástupce BD a SVJ zajímají.

Velký ohlas a bouřlivou diskusi vyvolalo téma o častých nepříjemnostech v bytovém domě. Skoro v každém domě se totiž řeší podobné problémy, které se týkají zvířat v bytě či hlasitých sousedů. Velice aktuálním tématem je i upravený program Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze nebo přednáška o problematických vlastnících a vymáhání pohledávek. Další přednášky se zaměřovaly na bezpečnost domu, ať už z hlediska zabezpečení či zda obyvatelé předchází riziku požáru. Například legislativní seminář se kvůli velkému zájmu konal ještě jednou v náhradním termínu.

Co vás čeká na podzimní Akademii pro bytové obce?

Spolu s narůstajícím zájmem ze strany účastníků se rozšiřuje i odborné zázemí jak pořadatelů, tak i lektorů. S předními odborníky z oblasti práva, ekonomiky, úspor energií i technických oborů v čele s Mgr. Martinem Krohem se setkáte i v rámci podzimního cyklu seminářů Akademie pro bytové domy, který se již připravuje. Nově vyjede akademie i do regionů takže se můžete za kvalitními informacemi vypravit i do Hradce Králové, Liberce a Pardubic. Konkrétní termíny a témata seminářů budou uveřejněna na www.akademiebd.cz a na stránkách www.dumplnyuspor.cz. Pokud chcete být o seminářích včas informováni a nechodí Vám pravidelně náš e-magazin, zaregistrujte se.

Pořadatelem Akademie je obecně prospěšná společnost Dům plný úspor a Česká společnost pro rozvoj bydlení. Významnými partnery je Sdružení nájemníků Česká republika (SON). Mediální záštitu poskytuje Okolobytu.cz.

Autor: Redakce Okolobytu.cz