Potížista v bytovém domě. Díl II: Když je členská schůze noční můrou

Potížista v bytovém domě. Díl II: Když je členská schůze noční můrou

Foto: 123rf.com

Na úvod tohoto dílu našeho tématu jsme oslovili celkem dvacet statutárních zástupců jak malých bytových družstev, tak SVJ s dotazem, zda se na schůzích ve svém domě pravidelněji setkávají s někým, koho by označili za potížistu. Z dvaceti dotázaných osmnáctkrát zaznělo ano a hned následovalo několik konkrétních příkladů a přidávali by ještě další. Jako bychom bodli do vosího hnízda. Mentor Stanislav Nožina se jen usmívá. S potížisty to totiž často není tak přímočaré, jak si myslíme. A řešení? Ano, existuje!

Když do hry vstupují emoce

Představme si typickou situaci – schůze družstva nebo SVJ, kde je plný sál lidí, výbor přednese návrh a už se zvedá ruka, hlásící se o slovo. Jen velmi málo předsedů jsou tak zkušení diskutující, aby takové, někdy i opakované vstupy zvládali. „Je obvyklé, že protinázor vnímáme jako útok proti naší osobě. Proto je důležité, abychom probíhající diskusi vnímali jako něco, co leží mezi námi a nesouvisí to s osobou ani jednoho z nás. Je to prostě otázka, problém, nebo určitá situace, kterou bychom měli společně vyřešit,“ radí mentor Stanislav Nožina

Do hry ale vstupují emoce. Rozhodně nemusí být jednoduché nechat druhému jeho prostor pro vyjádření, zejména když jde proti našemu názoru a emoce jsou pochopitelné. Ale vždy platí – kde jsou emoce, není rozum. Z toho je jasné, že s emocemi, které vzplanou na obou stranách a s rychle se tvořícími tábory příznivců a odpůrců, nebude diskuse konstruktivní.

„Protože budeme situaci vnímat výrazně negativně, viník – tedy ten, kdo přišel s protinávrhem, snadno od nás dostane punc potížisty. Přitom jeho návrh nemusel být vůbec špatný… Tito lidé mají zpravidla podobný model chování i na dalších schůzích, takže to nás v našem přesvědčení ještě více utvrdí…,“ vysvětluje Stanislav Nožina.

Umíte naslouchat?

První doporučení mentora je jednoduché, ale určitě překvapivé: Začít totiž máme sami u sebe. „Je důležité si nejprve uvědomit, o čem ten druhý člověk vlastně hovoří a snažit se ho pochopit. Pokud má pouze jiný názor než výbor, je to přece v pořádku. Dokonce může přicházet s konstruktivním řešením, nebo s novým pohledem a byla by škoda, jeho názor nevyslechnout,“ říká Stanislav Nožina a hned přidává i užitečnou radu: „Setkejte se s tímto členem již před schůzí a informujte ho o programu. Tak získáte možnost v předstihu, a bez tlaku schůze a množství zúčastněných, si vyslechnout jeho názory, porozumět jim, případně je detailněji probrat. Budou-li konstruktivní, můžete společně na jeho návrzích pracovat. Pokud to na shodu nevypadá, je možné se dohodnout, že se v rámci schůze odprezentují oba návrhy a členové budou hlasovat. Výhodné je, pokud budete s tímto aktivním členem pracovat průběžně, sdílet informace a společně hledat místa, kde lze najít řešení.“

Přínos je zřejmý – předem budete znát názory oponenta, můžete se na něj lépe připravit a díky předchozímu setkání se už též pravděpodobně otupily největší vzájemné hroty. Schůze bude mít hladší průběh, výbor se nebude muset obávat nečekané konfrontace a všichni se domů pravděpodobně dostanete daleko dříve.

Proti všemu, proti všem

Dosud jsme předpokládali, že druhá strana má snahu přispět k řešení diskutovaného návrhu. Nyní se dostáváme k typickému potížistovi, který si své označení, navzdory našemu veškerému úsilí, skutečně zaslouží. Nemá žádný konstruktivní návrh, jeho vystoupení téma nikam neposouvá, rád se vyjádří ke všemu. Tady Mentor doporučuje hned na počátku jeho vystoupení položit diskutujícímu otázku, aby jasně specifikoval, co je podstatou jeho dotazu: „Nenechte ho hrát jeho hru, ať mu již jde o zviditelnění, vyřizování osobních účtů, nebo je „jen“ negativně naladěn. Pokud bude zřejmé, že jeho vystoupení nemá racionální základy, navrhněte odhlasovat, zda, případně jak dlouho, ponecháte jeho vystoupení prostor. Ne vždy je pro výbor ideální rozhodovat o všem. Nechte rozhodnout členskou základnu, jakým tématům v diskusi chtějí věnovat společný čas.“

Zaujalo vás téma?

Potížista v bytovém domě je již třetím tématem, které zazní v rámci říjnového semináře České akademie bydlení. Termíny jednotlivých konferencí a více informací naleznete na internetových stránkách České akademie bydlení.


Autor: Dominika Bučková