Potřebuje i cihlový dům zateplit?

Potřebuje i cihlový dům zateplit?

Foto: archiv redakce

O potřebě zateplování se dnes nejčastěji hovoří v souvislosti s panelovými domy.Zeptáte-li se vlastníků cihlových bytových domů, zda by i jejich dům nepotřeboval zateplit,většinou to odmítnou s vysvětlením, že cihlové domy přece nepotřebují zateplit. Tento model se dokonce vžil jako jakési obecné pravidlo. Přitom to, že je dům postaven z cihel rozhodně neznamená, že by nevykazoval vysoké tepelné ztráty. Věděli jste, že i cihlové domy mohou mít potenciál úspor energií až 50 %?

50 cm cihly dnes nestačí

„Většina cihlových domů před rokem 1989 je postavena tradiční technologií plných pálených cihel typické tloušťky 45cm. (tzv. pětiletka) Tepelné parametry těchto stěn tedy odpovídají například 2,5cm dnešního polystyrenu či minerální vaty. Pro pouhé splnění dnešní tepelně Technické normy byste s použitím těchto cihel museli postavit zdi o tloušťce 250cm. Pro dosažení tzv. doporučení normy (přísnějšího limitu), které vyžaduje například program Nová Zelená Úsporám, by to muselo být dokonce 350cm tradiční plné cihly.

„To, že by cihelná zeď tloušťky 50cm běžně používaná u většiny cihlových bytových domů dostatečně izolovala, je ve světle těchto faktů zažitý mýtus – tedy nepravda,“ vysvětluje Ing Vojtěch Lexa, energetický auditor zapsaný v seznamu Min. obchodu a průmyslu.

Cihlové domy na úspory teprve čekají

„Běžně se setkáváme s cihlovými bytovými domy, které vykazují tepelné ztráty srovnatelné, v některých případech dokonce ještě vyšší, než panelové domy. Zatímco zhruba polovina panelových domů již své energetické náklady díky zateplení a výměně oken snížila, u cihlových bytových domů si troufám říci, že stojíme na samém začátku a domy, které svou situaci již začaly řešit, tvoří jenom nepatrný zlomek z celkového počtu,“ upozorňuje Ing. Pavel Zteiskar, specialista na rekonstrukce bytových domů. Pustit se v případě cihlových bytových domů do zateplení se přitom rozhodně vyplatí.„Z naší praxe můžeme uvést mnoho zateplených cihlových domů, které vykazují úspory na vytápění ve výši 35 – 48 %," potvrzuje reálné výsledky Ing. Pavel Zteiskar.

Každý dům samozřejmě vyžaduje individuální posouzení. Takový posudek už dnes není problém jednoduše získat. Například na stránkách www.dumplnyuspor.cz si můžete objednat bezplatnou Studii návratnosti, ve které zcela přehledně uvidíte, jaká opatření by vašemu konkrétnímu domu přinesla nejvýraznější snížení nákladů na vytápění a s jak rychlou návratností přitom můžete počítat.


Odborníci se shodují na mimořádně příznivém období

Letošní rok s dotacemi pro bytové domy a velmi výhodnými úrokovými podmínkami nabízí pro rekonstrukci bytových domů mimořádně výhodnou šanci. Pro bytové domy v Praze běží program Nová zelená úsporám a pro ostatní regiony České republiky je možné podávat žádosti do programu IROP s využitím evropských dotací. Možnost bydlet v rekonstruovaném cihlovém domě, získat na to dotaci a platit za vytápění polovinu je bezpochyby chytrá investice.


Autor: Dominika Bučková