Pozor na kontroly měřidel tepelných energií, inspekce je obnovuje!

Pozor na kontroly měřidel tepelných energií, inspekce je obnovuje!

Státní energetická inspekce (SEI) obnovuje v bytových domech konroly přístrojů registrujících dodávku tepelné energie. Dosud byly kontroly pozastavené kvůli studii o stanovení proveditelnosti instalace těchto přístrojů a ekonomické zhodnocení jednotlivých možností měření tepla.

Spravedlivé rozdělování nákladů na vytápění mezi jednotlivé uživatele je často diskutovaným tématem. Při poslední novele zákona o hospodaření energií z roku 2015 bylo toto téma znovu otevřeno. V rámci této novely byla ustanovení týkající se povinnosti instalace přístrojů registrujících dodávku tepelné energie ještě upřesněna.

Zároveň v průběhu projednání zákona ministr obchodu a průmyslu Jan Mládek přislíbil zadání nezávislé studie týkající se technické a ekonomické vhodnosti instalace přístrojů registrujících dodávku tepelné energie. A co studie přinesla za výsledek? Především nedojde k plošnému zrušení povinnosti instalace, ale pouze ke specifikaci nových výjimek z povinnosti, které se týkají jen úzkých skupin technických řešení otopných soustav či budov. Ústřední ředitel SEI Ing. Pavel Gebauer se po domluvě s ministerstvem rozhodl odvolat prohlášení o nezahajování kontrol této povinnosti.

Kontrolovat se budou zejména bytové domy

„Je evidentní, že všechny možné a dostupné argumenty již byly předloženy. Ministerstvo je důkladně zvážilo a nelze předpokládat zrušení zákonné povinnosti jako takové. Není již tedy důvod nadále z naší strany vyčkávat,“ uvedl Pavel Gebauer, ústřední ředitel SEI. I přesto, že inspektoři SEI nevykonávali kontroly této povinnosti z vlastní iniciativy, SEI obdržela řadu podnětů na prověření plnění zákonných povinností spojených s přístroji registrujícími dodávku tepla. „Naše kontroly se zatím budou zaměřovat čistě na ty oblasti, kde nejsou očekávané výjimky či případné rozpory, které se v návrhu novely vyhlášky ještě mohou řešit. Bude se tedy jednat zejména o bytové domy a víceúčelové stavby,“ dodal Pavel Gebauer.

Autor: Redakce Okolobytu.cz