​Právní odpovědnost orgánů SVJ a jejich členů

Nechce u vás nikdo do výboru? Nejčastějším nahlas vyřčeným důvodem bývá nedostatek času. V některých případech se za tím skrývá i nevyřčená obava z právní odpovědnosti, kterou statutární orgány mají. Je skutečně na místě obava, nebo to není až tak „horké“? Jaká je právní odpovědnost orgánů SVJ a jejich členů?

Civilně právní odpovědnost podle občanského zákoníku

Do této skupiny patří především:

• náhrada škody SVJ z porušení povinností řádného hospodáře (§ 159 odst. 1 ObčZ), včetně případu neschopnosti

• ručení za takovou škodu poškozenému jako věřiteli (§ 159 odst. 3 ObčZ)

• tzv. reflexní újma uplatňovaná členem SVJ (§ 213 ObčZ)

Civilně právní odpovědnost podle insolvenčního zákona

Právní odpovědnost vyplývá i z insolvenčního zákona. Zde se hovoří o přímé odpovědnosti statutárního orgánu vůči věřitelům za škodu způsobenou porušením povinnosti podat insolvenční návrh ve smyslu § 99 InsZ.

Trestně právní odpovědnost

Trestně právní odpovědnost představuje nejzávažnější porušení výše uvedených povinností (zejména porušování povinností při správě cizího majetku podle § 220 nebo § 221 TZ)

Kde získáte více informací?

Téma právní odpovědnosti výboru společenství vlastníků provází skutečně mimořádný zájem. O tom svědčil i zcela zaplněný sál úvodního semináře letošního podzimního cyklu České akademie bydlení. Pro ty, kteří se z kapacitních důvodů nemohli tohoto semináře zúčastnit, byl vyhlášen ještě jeden mimořádný termín.

Právní zodpovědnost výboru společenství vlastníků a téma legislativa v oblasti společenství vlastníků se budou opakovat na semináři 3. prosince 2015, od 16.00–19.00 hod., v Rezidenci ROSA, Střelničná 1680, Praha 8 – Kobylisy. Právní odpovědností výborů SV a legislativou v oblasti SV a vás provedou JUDr. Marek Novotný a JUDr. Pavla Schödelbauerová. Účast na semináři je pro registrované zdarma. Registraci a více informací najdete na stránkách www.ceskaakademiebydleni.cz

Autor: Redakce Okolobytu.cz