Přepočet nákladů na teplo

Přepočet nákladů na teplo

Foto: 123rf.com

Kolik jste v letošním roce protopili? Díky nové vyhlášce se letošní údaje mohou více lišit. I to je jeden z důvodů, proč se ptáte, jak si náklady na teplo přepočítat. Požádali jsme proto Jarmilu Trčkovou z rozúčtovací společnosti ista Česká republika o zpracování vzorového modelu přepočtu nákladů na teplo.GJ
náklady na teplo celkem
146 370,00 238,00
základní náklady v Kč 40% 58 548,00
spotřební náklady v Kč 60% 87 822,00
celková plocha objektu m2 841,43
celkový počet spotřebních jednotek dílky 28 517,74
cena za m2 (58.548 Kč/841,43 m2)
69,58
cena za dílek (87.822 Kč/28517,7375 dílků)
3,08
výpočet pro konkrétní byt:


plocha bytu m2 28,55
počet spotřebních jednotek dílky 1 385,33
základní náklady (plocha bytu x cena za m2)
1 986,55
(28,55 m2 x 69,58 Kč)


spotřební náklady (dílky za byt x cena za dílek)
4 266,19
(1.385,33 dílků x 3,08 Kč)


náklady v Kč celkem
6 252,74
průměrný náklad na m2 objektu (celkové náklady objektu v Kč/celková plocha v m2)
173,95
(146.370 Kč / 841,43 m2)


průměrný náklad na m2 bytu (náklady v Kč za byt/plocha bytu v m2)
219,01
(6.252,74 Kč/ 28,55 m2)


porovnání nákladů objektu x bytu = podíl uživatele od průměrného nákladu objektu
1,26 26% nad průměrným nákladem objektu
uživatel splňuje kriteria a není pod ani nad povolenou hranicí vyúčtování na m2, proto již dále není korigován


spodní hranice činí 80% pod průměrným nákladem objektu (cena za m2 objektu x 0,8 = minimální náklad na m2) Kč/m2 139,16
(146.370 Kč/ 841,43 m2 = 173,95 Kč x 0,8 = 139,16 Kč/m2)


horní hranice činí 100% nad průměrným nákladem objektu (cena za m2 objektu x 2 = maximální cena za m2) Kč/m2 347,91
(146.370 Kč/ 841,43 m2 = 173,95 Kč x 2 = 347,91 Kč/m2)


Autor: Redakce Okolobytu.cz