Převratná změna: Získat zpět peníze z dlužníků v bytech bude snadnější

Převratná změna: Získat zpět peníze z dlužníků v bytech bude snadnější

Jedni platí, druzí se vezou. S takovou situací se běžně setkávají ve velké většině SVJ. Dlužníci své povinnosti neplní a ostatní bydlící v domě tak jejich bydlení dotují. Díky novele insolvenčního zákona, která byla právě schválena senátem, budou SVJ moci získat alespoň část dlužných peněz zpět.

Co pro SVJ přinese novela insolvenčního zákona?

Vlastníci bytů se dočkají silnější pozice vůči neplatičům v rámci společenství vlastníků. Ve středu byla v senátu schválena vlastní předloha novely zákona, díky které vlastníci bytů v bytových domech dostanou přednostní možnost na částečné uhrazení pohledávek při prodeji bytu neplatiče. Pohledávky související se správou domu by byly uspokojovány přednostně až do desetiny výtěžku z prodeje bytu ve prospěch společenství vlastníků. Společenství vlastníků by tak mohlo alespoň částečně pokrýt újmy, které neplatič způsobil. Je už tedy nezpochybnitelné, že SVJ budou ve vztahu k neplatičům v lepší pozici a kdy můžeme očekávat, že novela insolvenčního zákona vstoupí v platnost?

„Návrh zákona, který má zlepšit postavení SVJ v procesu vymáhání pohledávek za problémovými vlastníky jednotek, byl skutečně schválen na senátní schůzi dne 16. 8. 2017. Lze samozřejmě označit za pozitivní, že se zákonodárce snaží problémy s dlužníky v rámci společenství vlastníků řešit. Jako výhodná se jeví zejména změna insolvenčního zákona, díky které bude pohledávka SVJ při zpeněžení dlužníkovy jednotky uspokojena před zajištěnými věřiteli, kterými jsou typicky banky, a to do výše jedné desetiny výtěžku. Stejný limit pak bude platit také pro prodej jednotky v zákoně o veřejných dražbách. Ačkoliv byla čísla v původním návrhu zákona vyšší, a tedy pro společenství výhodnější, jedná se o krok správným směrem. Zůstává však otázkou, jak moc uvedené změny v praxi skutečně posílí pozici SVJ, a tedy i vlastníků jednotek ručících za jeho dluhy. Návrh zákona také ještě musí podepsat prezident republiky, který má možnost jej vrátit Sněmovně,“ komentuje aktuální stav novely zákona právní Jan Eisenreich, specializující se na problematiku SVJ.

Jedni platí, druzí se vezou

V současnosti se v mnoha SVj situace opravdu nepříznivá a dluhy zde dosahují i milionových částek. Jedná se nejčastěji o dlužné platby za teplo, vodné a stočné a příspěvky do fondu oprav či náklady na chod domu jako je osvětlení či zabezpečení společných prostor. „Dluhy, které jsou ve společenství vlastníků v důsledku neplacení některých vlastníků, přestože společenství udělá všechno, co mu právní systém umožňuje, aby dluhy vymohlo, tak to nevymůže a ty pak musí platit zbylí poctiví vlastníci. Pro některé to může mít existenční dopady. Částky těchto dluhů se pohybují řádově v tisících až v desetitisících za měsíc, někdy tato doba trvá několik let a částky narůstají. To může dokonce ohrozit i ostatní vlastníky, kteří platí, jejich platové schopnosti a způsobují jim skutečně problémy s jejich platbami, objasnila stávající situaci senátorka Jitka Seitlová.

Dluh v SVJ se dosud zpět získává jen velmi těžko

Aktuálně při prodeji neplatičova bytu je zastaven zástavním právem, což je většinou hypoteční banka, které podle platných právních předpisů spadá většina nákladů za prodej bytu kromě nákladů státu, vedoucích exekuce či realizátorů dražby nebo insolvence. „Situace je taková, že podle analýz, které máme, z hlediska společenství vlastníků bytových jednotek je zhruba 64 % pohledávek těchto společenství z důvodů, které jsem popsala, nevymahatelných,“ dodává senátorka Jitka Seitlová.

Autor: Veronika Pavlisová