Při pojištění domu se vyplatí myslet i na pojištění odpovědnosti za škodu

Každý vlastník bytového domu se snadno může dostat do situace, kdy neúmyslně zaviní škodu někomu jinému. V několika minulých zimních měsících jsme byli často zaskočeni tím, jak rizikové jsou vrstvy sněhu a ledu na střechách, úraz může způsobit i mokrá podlaha v domě a jistě bychom mohli jmenovat řadu dalších situací. Náhrady škod se běžně mohou pohybovat ve statisícech a bez uzavřeného pojištění odpovědnosti za škodu bude muset vše uhradit družstvo nebo SVJ ze svého.

Pojištění odpovědnosti za škodu se opravdu vyplatí

Důležitou součástí pojištění bytového domu je pojištění odpovědnosti za škodu

Rozsah pojištění a automatické zahrnutí důležitých rizik do základní nabídky pojištění by mělo patřit Do kritérií, podle nichž bychom měli pojišťovny vybírat.

Rozhodně by v pojištění našeho domu nemělo chybět pojištění odpovědnosti majitelů nemovitosti a členů statutárních orgánů SVJ nebo bytového družstva. Přijde vhod v případech pádu sněhu či střešní krytiny na třetí osoby, škody vzniklé na majetku či na zdraví třetích osob a v řadě podobných situací.

Odpovědnostní pojištění vlastníka bytového domu v praxi

Žena (35 let) utrpěla v důsledku pádu sněhu ze střechy bytového domu zranění hlavy s těžkým otřesem mozku, podvrtnutí krční páteře, zlomenina klíční kosti a naražení ramenního kloubu. Zároveň při této nehodě došlo k poškození vozidla zaparkovaného před domem.

Žena měla hrubý příjem 25 000 Kč/měsíc. Kvůli zraněním zůstala půl roku v pracovní neschopnosti. Pojišťovna jí z odpovědnostní složky pojištění bytového domu vyplatila tyto částky:

Bolestné: 20 000 Kč Ztížení společenského uplatnění: 170 000 Kč Ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti: 67 500 Kč Regresní náhrady (zdravotní pojišťovna + nemocenské): 132 500 Kč Náhrada škody na vozidle: 45 000 Kč

Celkem tedy šlo z pojištění bytového domu poškozeným 435 000 Kč. V případě, že by bytový dům pojištění neměl sjednáno, škodu by se hradila z rozpočtu SVJ.

Autor: Redakce Okolobytu.cz