​Přílet rorýsů se blíží. Proč je důležité si hlídat termín?

​Přílet rorýsů se blíží. Proč je důležité si hlídat termín?

Foto: 123rf.com

V rozpětí křídel má téměř půl metru a sledovat ho vždy budete s hluboko zakloněnou hlavou. Už za několik dnů se zákonem chráněný rorýs vrátí do svých loňských hnízd v nejvyšších patrech mnoha desítek tisíc našich městských domů. Proč je tato informace pro nás tak důležitá?

Proč si rorýsi oblíbili sídlit na domech?

Rorýs obecný (Apus apus) patří mezi typické tažné ptáky. Z Afriky přilétá zpravidla ve druhé polovině dubna a již koncem srpna opět odlétá do teplých krajů. V tomto krátkém čase potřebují rorýsi zahnízdit a vyvést mladé. Mláďata musí rychle zesílit natolik, aby byla schopna absolvovat dlouhý zpáteční let.

Je zajímavé, že rorýsi ke svému hnízdění vyhledávají právě městskou zástavbu. Podíváme-li se ale na jeho zvyklosti, důvod je hned zřejmý. Svá hnízdiště si buduje ve výškách, a zatímco naprostá většina jiných ptáků vyhledává ke hnízdění stromy, rorýsům tato výška nestačí. Neumí se odrazit, a proto potřebují dostatek volného prostoru pod hnízdem, aby mohli vzlétnout. Většina populace těchto ptáků proto žije v úkrytech třípatrových a vyšších domů. Tuto výšku potřebují jak rorýsí rodiče, tak i jejich potomci při opouštění hnízda. Ptáci z něj vyskočí a chvíli padají, než naberou potřebnou rychlost k letu.

Jedním z nejoblíbenějších míst, které rorýs využívá pro hnízdění, jsou nejrůznější štěrbiny, větrací průduchy nebo větší spáry mezi panely. To je právě důvod, proč početná hnízdiště, čítající třeba i dvacet, třicet míst na jednom domě, můžeme překvapivě najít na mnoha sídlištích. Ve ventilačních průduších pod plochými střechami panelových domů je rorýs spokojen, avšak obyvatelům takto osídlených domů vzniká zákonná povinnost se o své nové nájemníky postarat.

Pro celé území České republiky je podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny rorýs zařazen mezi druhy zvláště chráněné v kategorii ohrožený. V Praze navíc podle nařízení magistrátu č. 18/2009 o ochraně hnízdní populace rorýse obecného při rekonstrukcích budov není možné provádět práce na obvodových stěnách budovy ve vzdálenosti menší než šest metrů od hnízdišť v období hnízdění, což je od 20. dubna do 10. srpna.

Jak si můžete ověřit výskyt rorýse na vašem domě?

Pro první orientaci nám může posloužit registr hnízdišť rorýsů. Nejde o úplný výčet hnízdišť. Pokud nějaký dům v databázi nenajdete, to ještě neznamená, že v něm nemohou rorýsi sídlit. Řadu informací můžete zjistit též na stránkách, věnovaných přímo rorýsům, případně na stránkách České ornitologické společnosti.

Jediným problém soužití s rorýsem je rekonstrukce domu

O rorýsech majitelé bytových domů často poprvé slyší až v případě, kdy plánují rekonstrukci domu a připravují žádost o stavební povolení. Stavební úřad v rámci řízení o vydání stavebního povolení předkládá veškerou dokumentaci k posouzení všem příslušným odborům, včetně odboru životního prostředí. Pokud je ve vaší lokalitě potvrzen výskyt rorýse, je proveden ještě místní průzkum, který jeho přítomnost definitivně potvrdí. V tom případě vás úřad vyzve k podání žádosti o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu. Žádost se podává u příslušného orgánu ochrany přírody - krajské úřady, v Praze Magistrát hl. města Prahy. Úřad žádost ve správním řízení posoudí a vydá rozhodnutí, za kterých lze rekonstrukci provést. Zde jsou uvedeny podmínky, načasování a postup prací, požadovaný počet ventilačních průduchů, které budou pro hnízdění rorýsů zachovány, případně další opatření, za kterých mohou stavební práce probíhat tak, aby zasahovaly do hnízdění rorýsů co nejméně rušivě a hnízdiště rorýsů byla do budoucna zachována. Nejlepší je mít tyto podmínky zapracované již v projektové dokumentaci rekonstrukce.

Jak bude rekonstrukce probíhat?

V hnízdním období rorýse obecného tedy od 20. dubna až do 10. srpna nelze provádět práce při rekonstrukci budov blíže než 6 m od svrchního okraje obvodových stěn budovy.

I mimo tento termín je ale povinné dodržet požadavek na zachování hnízdiště. Při zateplování domu nesmí při stavebních pracích dojít k zakrytí větracích otvorů v panelech pod střechou domů, a to jak izolačním materiálem, tam ani mřížkou. Tyto otvory, jež mají kruhový nebo obdélníkový tvar, slouží jako vletové otvory do hnízd jednotlivých párů rorýsů.

Existují i alternativní řešení, například v podobě speciálních budek. Jejich použití je však potřeba považovat až za krajní možnost a je nutné je předem projednat s příslušným orgánem ochrany přírody, nejlépe v rámci procesu vydávání výše zmíněné výjimky ze zákazů uvedených v zákoně o ochraně přírody a krajiny.

Porušování nařízení se nevyplatí

Pokud Česká inspekce životního prostředí zjistí, že v průběhu zateplování a dalších stavebních prací dochází k rušení hnízdících ptáků nebo dokonce k zakrývání přístupů do jejich hnízd, má pravomoc s okamžitou platností stavební práce zastavit nebo omezit. To bezpochyby povede k velkým komplikacím jak pro investora, tak pro stavební firmu, která je vázána termíny dokončení. K tomu je ještě nutné připočíst případnou citelnou pokutu, která může být až do výše 2 000 000 Kč. Sankci dostává dodavatel prací, tedy realizační firma a nikoliv investor – vlastník domu.

Technologicky není žádný problém provést rekonstrukci domu, včetně zateplení obvodového pláště tak, aby zůstala hnízdiště zachována.

Rorýsí pár si zůstává věrný po celý život a na místa, kde vyvádí mladé, se každoročně vrací. Problém je, pokud je nenalezne. Rorýs je konzervativní a trvá dlouho, než si najde náhradní hnízdiště. Někdy to může trvat i dva roky. Což by, s ohledem na jejich průměrný věk sedmi let, mohlo vést ke snížení reprodukčních schopností a z dlouhodobějšího pohledu k úbytku počtů těchto zajímavých ptáků.

Co je ještě zajímavé o rorýsech vědět?

Pro život ve výškách je rorýs předurčen a ve vzduchu tráví naprostou většinu svého života. Za letu přijímá potravu, páří se i spí. Své krátké nohy nedokáže využít k chůzi, slouží pouze k zavěšení. Pokud by se nešťastnou náhodou dostal na zem, nedovedl by z ní bez pomoci vzlétnout.

Rorýs je velmi nenápadný podnájemník. Často ani nevíme, že právě na našem domě sídlí. Je to tím, že stráví naprostou většinu dne i noci ve vzduchu a do hnízda zalétá jen kvůli mláďatům. Jeho přílety a odlety jsou zároveň velmi rychlé, takže je problém je vůbec zaregistrovat. Rychlost letu a dlouhé pobyty ve vzduchu jsou také společnými znaky, které má rorýs se svými příbuznými kolibříky.

Rorýsi po sobě navíc nezanechávají žádné pobytové stopy, takže nás nic na jejich přítomnost neupozorní. A tak neviděni, po většinu jara a léta, každoročně bydlí s námi.

Autor: Redakce Okolobytu.cz