Připravte se na změny podle občanského zákoníku a zákonu o obchodních korporacích

Buďte připraveni na významné změny a začněte se seznamovat s novou právní úpravou občanského zákoníku a zákonu o obchodních korporacích.

Od 1. ledna 2014 vstoupil v účinnost zákon č. 89/2012 Sb. – „nový občanský zákoník“, který bude mimo jiné upravovat bytové spoluvlastnictví a právní rámec společenství bytových jednotek (zákon o vlastnictví bytů a nebytových prostor přestal platit k 31. 12. 2013).

Nabízíme Vám účast na semináři, který Vás seznámí s novou právní úpravou a připraví na změny, které podstatně zasáhnou do života ve Vašem bytovém domě.

Semináře jsou určeny zejména společenstvím vlastníků jednotek a laické veřejnosti se zájmem o problematiku bydlení.

Vzhledem k odlišnosti v právní úpravě bytových družstev (nově upraveno v zákoně o obchodních korporacích s účinností od 1. 1. 2014), pořádáme obdobné semináře i pro zástupce bytových družstev.

Cílem školení je seznámit zájemce se změnami obsaženými v novém občanském zákoníku, zákonu o obchodních korporacích a navazujících právních normách, které vešli v platnost k 1. 1. 2014, a připravit je na potíže spojené s jeho aplikací v praxi.

Právní školení pořádá občanské sdružení Pro náš dům pod metodickým vedením JUDr. Pavly Schödelbauerové, vedoucí právního oddělení odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Více informací o chystaných seminářích naleznete na webu Pro náš dům.

Autor: Redakce Okolobytu.cz