Proč je důležité uvádět reálný trvalý pobyt?

Ministerstvo vnitra připravuje novelu zákona o evidenci obyvatel zavádějící povinnost hlásit trvalý pobyt tam, kde skutečně člověk žije. Pokud novela projde schválením, bude se vztahovat na každého občana České republiky či cizince s povolením trvalého pobytu na jejím území a její porušení bude sankcionováno jako přestupek. Norma by měla napomoci také lepšímu rozdělení daní, příspěvků státu obcím i zpřesnění evidence obyvatel. Je však otázkou zda nebude pro mnohé občany spíše administrativou­ navíc.

„Každý občan by měl mít právě jedno evidované místo trvalého pobytu. Aby však obecní úřad požadovaný údaj o trvalém pobytu zapsal, je třeba, mít k dané nemovitosti nějaké právo, a to buď vlastnické, nájemní či jiné užívací právo," říká k problematice získání práva na trvalý pobyt advokát Ondřej Preuss z webu www.dostupnyadvokat.cz.

Může pronajímatel zakázat uvedení trvalého pobytu?

Nájemník má právo zřídit si trvalý pobyt v místě bydliště, i v případě, že se jedná o nájemní bydlení. Právo na trvalý pobyt není možné vyloučit ani v nájemní smlouvě. I když pronajímatel do smlouvy zákaz uvede, nemá žádný účinek. Nájemníkovi ovšem zavedení trvalého pobytu nezajistí právo na bydlení v bytě pronajímatele.

Jak trvalý pobyt nájemníkovi zrušit?

Pronajímatelé se mohou setkat s potížemi, kdy se bývalí nájemníci po skončení nájemního vztahu nepřehlásili a trvalý pobyt mají nadále v pronajímaném bytě. „Vlastník bytu či domu může iniciovat odhlášení trvalého pobytu i proti vůli bývalého nájemníka,“ konstatuje Ondřej Preuss.

„Zákonnou podmínkou odhlášení je především zánik užívacího práva k objektu. Pronajímatel je povinen splnění zákonných podmínek náležitě prokázat např. soudním pravomocným rozhodnutím o vystěhování nebo ukončenou nájemní smlouvou.“ Pokud obecní úřad zruší údaj o místě trvalého pobytu, novým bude napříště adresa obecního úřadu, v jejímž územním obvodu byl pobyt úředně zrušen.

V souvislosti s trvalým pobytem vás jistě bude také zajímat, jaká jsou rizika nesprávného uvedení trvalého pobytu. Tomuto tématu se budeme věnovat červnovém vydání e-lettru PROBDSVJ, k jehož odběru se můžete bezplatně přihlásit.

Autor: Redakce Okolobytu.cz