Prodáváte nemovitost a chcete si být jisti, že za ni dostanete zaplaceno?

Prodáváte nemovitost a chcete si být jisti, že za ni dostanete zaplaceno?

Foto: 123rf.com

Prodat byt a dostat za něj zaplaceno vypadá jako samozřejmost, kde není co řešit. Desítky případů ale ukazují opak. I kupující potřebuje mít jistotu, že za své peníze kupovaný byt skutečně dostane. Pro obě strany je tak opravdu důležité mít správně ošetřený mechanismus obchodu a výplaty peněz.

Jak to vše probíhá?

Našli jste kupce a podepsali smlouvu. Než se ale budete moci nastěhovat, je před vámi ještě několik kroků. Převod vlastnického práva k nemovitosti, která je zapsána v katastru nemovitostí, neprobíhá okamžitě po podpisu smlouvy z ruky do ruky. "Katastr nemovitostí zkoumá správnost údajů v kupní smlouvě a další okolnosti celého převodu nemovitosti a na tuto činnost má zhruba měsíc. Pokud se však objeví nějaký problém, může se vklad vlastnického práva k nemovitosti táhnout i měsíců několik. Do té doby není kupující vlastníkem nemovitosti," vysvětluje postup advokát a zakladatel projektu Dostupnyadvokat.cz JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. Čím déle řízení před katastrem nemovitostí trvá, tím více roste riziko, že celá realitní transakce neproběhne k plné spokojenosti kupujícího i prodávajícího.

Rizika eliminuje advokátní úschovna

Vy máte obavu, abyste za byt dostali zaplaceno, druhá strana zůstává v nejistotě, zda se skutečně stane vlastníkem. Kdy je ten správný čas a vhodná forma na předání peněz tak, aby ani jedna ze stran nenesla vysoké riziko? Řešením je advokátní úschova kupní ceny.

Postup je jednoduchý: Advokát otevře u peněžního ústavu speciální bankovní účet, kam kupující složí kupní cenu. Tento účet musí být oddělen od ostatních prostředků advokáta, aby nedošlo k záměně s penězi jiných klientů nebo dokonce s penězi samotného advokáta. Peníze zůstávají v úschově až do okamžiku, kdy je vlastnické právo ve prospěch kupujícího k nemovitosti do katastru nemovitostí skutečně zapsáno. Pak advokát částku kupní ceny prodávajícímu uvolní.

Advokátní úschova je vhodná také při převodu družstevního bytu.

Pochopitelně, že při koupi bytu i při převodu družstevního bytu může nastat situace, kdy se obchod neuskuteční. V tom případě advokát kupní cenu z advokátní úschovny vyplatí zpět kupujícímu.

Peníze lze uložit také u notáře nebo u peněžního ústavu, ale obě možnosti jsou dražší.


Autor: Dostupnyadvokat.cz