Prodeje nemovitostí nesplňují zákonné povinnosti. Kupující tak přicházejí i o statisíce

Prodeje nemovitostí nesplňují zákonné povinnosti. Kupující tak přicházejí i o statisíce

Koupíte byt a v průběhu bydlení zjistíte, že není vše v tak perfektním stavu, jak bylo prezentováno. Většina z nás přitom vůbec netuší, že závady můžeme reklamovat až do pěti let od uzavření kupní smlouvy. Zpět můžete dostat až statisíce.

O chybách víme, ale neřešíme je

Ročně u nás proběhne převod zhruba půl milionu bytů a rodinných domů, technický stav nemovitosti se však řeší v méně než 10 % případů. Následkem toho pak kupující často zjistí, že nově nabytá nemovitost je v horším stavu, než při prodeji očekával. Od 1. ledna 2014 je přitom možné vady nemovitosti, které v době předání nemovitosti existovaly, ale v plné míře a viditelně se projevily později, reklamovat až do 5 let od uzavření kupní smlouvy.

Jak vysoké odškodnění můžeme požadovat?

Finanční odškodnění se u běžných vad nemovitosti pohybuje v rozmezí deseti až dvaceti procent z původní kupní ceny. Noví majitelé tak mohou získat například dodatečnou slevu v řádu statisíců korun. Z průzkumu, který pro společnost Zdravá nemovitost vypracovala agentura Response Now ale vyplývá, že více než třetina lidí vůbec neví o nároku nemovitost reklamovat a pouze 6 % respondentů zná správný postup.

Odborníka si přizvěte už při koupi

„Zatímco v západních zemích je technická inspekce běžnou součástí prodeje nemovitostí a například v USA figuruje u více jak devadesáti procent prodejů, v České republice bývá kupujícím technický stav budovy ve většině případů zamlčen,“ říká Michal Flachs ze společnosti Zdravá nemovitost, která pomáhá lidem se zajištěním služeb odborníků na prověření a reklamaci vadných nemovitostí. Řada kupujících je proto následně nepříjemně překvapena nečekanými závadami. Zkušenost s pozdějším objevením vad má dle výsledků průzkumu téměř jedna třetina kupujících. Ve skutečnosti jich ale bude mnohem více, protože některé defekty se projeví až po delším čase, přestože byly, zatím bez viditelných příznaků, přítomny již během nákupu.

Odpovědnost za vady jde za prodávajícím, i když o nich neví

Na základě zkušenosti spolupracujících advokátů Zdravé nemovitosti se stovkami kupních smluv vyplynulo, že odpovídající popis stavu nemovitostí není z 90 % obsažen ani ve smlouvách vypracovaných realitními kancelářemi, které v Česku zajišťují přes 50 % realitních obchodů. Přitom za neupozornění na vady nemovitosti jsou odpovědní prodávající, i když o vadách sami neví, neboť mají k jejich způsobení, kontrole, či alespoň odhalení vždy blíže než kupující. Ze strany realitních kanceláří jsou tak v tomto ohledu chráněni velmi málo. Věnovat více pozornosti stavu kupované nemovitosti je přitom velmi důležité.

Autor: Cilka Eglová