​Program JESSICA začíná Druhou obrátku​

​Program JESSICA začíná Druhou obrátku​

Foto: archiv redakce

Program JESSICA Státního fondu rozvoje bydlení již vyčerpal celou částku alokovanou na léta 2013 – 2015 a začíná realizovat takzvanou Druhou obrátku. Žadatelům, kteří jsou zatím v náhradním režimu, to znamená na pomyslné „čekací listině“, bude moci Fond vyhovět díky penězům, které byly uspořeny v rámci administrace programu, a zdrojům, které se do programu vracejí z již splácených úvěrů.

Jaké má program JESSICA aktuální možnosti?

„Díky úspěšnému čerpání programu JESSICA se již podařilo podpořit modernizaci 5445 bytů v znevýhodněných zónách měst,“ hodnotí program ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová a dodává: „Přes omezené územní zaměření podpory na problematické zóny se alokovaná částka vyčerpala už půl roku před uzavřením programu a díky pokračujícímu zájmu žadatelů můžeme ihned začít realizovat druhou obrátku.“ To znamená, že program JESSICA uspokojí více žadatelů o zvýhodněný úvěr.

SFRB v tuto chvíli eviduje 141 podepsaných smluv v celkovém objemu 565,9 miliónu Kč a 16,3 miliónu korun připadá na schválené či schvalované žádosti o úvěr. Žadatelům, kteří jsou zatím v náhradním režimu, to znamená na pomyslné „čekací listině“, bude moci Fond vyhovět díky penězům, které byly uspořeny v rámci administrace programu a zdrojům, které se do programu vracejí z již splácených úvěrů.

„Původně bylo na projekty vyčleněno 550 miliónů korun do konce roku 2015, ty se nám již podařilo úspěšně vyčerpat. Díky úsporám v nákladech na administraci programu a jeho rychlému spuštění a vyhodnocování žádostí se již začínají půjčené prostředky vracet a můžeme tak poskytnout podporu i dalším projektům,“ říká k současné situaci Eva Helclová, ředitelka SFRB.

Na co jsou finance použity nejčastěji?

Žadatelé nejčastěji využívají finanční prostředky na snižování energetické náročnosti budov, tj. na zateplení obvodového pláště nebo střechy a na výměnu oken, rekonstrukci vnitřních prostor či na nové výtahy nebo jejich modernizaci.

Průměrná energetická úspora na jednom objektu činí 42 %. Pokud procenta přepočítáme na celkovou úsporu ve všech domech, na jejichž rekonstrukci se finančně podílela JESSICA, dojdeme k 19 862 MWh (71 503 GJ).

JESICCA ve zkratce

Program JESSICA je financovaný z Integrovaného operačního programu (IOP) zaměřeného na rozvoj znevýhodněných městských částí, tzv. IPRM zón. Plán rozvoje těchto zón České republice zpracovalo 41 měst, ale do programu se jich zapojilo jen 25, a to Bohumín, České Budějovice, Děčín, Frýdek-Místek, Hodonín, Jablonec nad Nisou, Karviná, Kladno, Kroměříž, Mladá Boleslav, Most, Náchod, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Pardubice, Přerov, Příbram, Strakonice, Tábor, Třebíč, Uherské Hradiště, Vsetín a Znojmo.

Autor: SFRB