Program Panel 2013+ chystá zlepšení a novinky již na začátek léta

Žádostí o úvěr v Programu Panel 2013+ stále přibývá. Program ale bude pro řadu zájemců ještě atraktivnější. Aktuálně probíhá proces novelizace nařízení vlády č. 468/2012 Sb., kterým se řídí podmínky programu. Jaká vylepšení můžeme očekávat?

Pokud budou změny schváleny v navrhovaném znění, bude se jednat o tato zásadní vylepšení:

  • žádost o úvěr bude možno podat jak v režimu de minimis, tak v režimu notifikace
  • nebude vyžadován průkaz energetické náročnosti, ale doklad prokazující výši energetických úspor
  • bude rozšířen seznam oprav a modernizací domů, na které lze poskytnout úvěr

Podle předpokladu by mělo schválení novelizace NV 468/2012 Sb. proběhnout počátkem července 2014.

Informaci je důležitá zejména pro všechny zájemce o program, kteří uvažují o využití Programu, případně se již pustili do přípravy žádosti.

Od 1. 7. 2014 je nutné zároveň začít uplatňovat nová pravidla EU upravující veřejnou podporu, která v případě tohoto Programu přinášejí především změny v posuzování podpory de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013.

Všechny uvedené změny budou zapracovány do dokumentů k podávání žádostí v programu PANEL 2013+ a zveřejněny na stránkách www.sfrb.cz. Další konkrétní informace budou aktuálně zveřejňovány na stránkách Státního fondu rozvoje bydlení.

Autor: Redakce Okolobytu.cz