Projekt Monitoring kvality EPS: Od roku 2007 bylo zkontrolováno téměř 500 vzorků

„Po téměř 6 letech, kdy jsme otestovali přibližně 500 vzorků EPS prodávaného na českém trhu, můžeme konstatovat, že projekt Monitoring kvality EPS plní svoji funkci. Významně přispívá k zajištění odpovídající kvality tepelně izolačních desek z EPS v ČR, která je zcela srovnatelná např. s Německem,“ hodnotí zkušenost Ing. Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.

„Srovnání kontrol z let 2010 a 2011 ukazuje stoupající kvalitu izolačních EPS desek,“ oznamuje Ing. Pavel Zemene. V roce 2010 bylo naměřeno celkem 86 vzorků, z toho u členů Sdružení EPS ČR bylo zjištěno 7 neshod (dvě drobné a jedna vážnější neshoda). U nečlenů byla kvalita o něco méně příznivá, když došlo k pochybení celkem u 20 případů. V poměru se jednalo o 6 větších a 14 drobných nesrovnalostí. V roce 2011 bylo zkontrolováno téměř podobné množství vzorků (87). U členů byly měřením zjištěny 3 drobné a jedna vážnější neshoda, u nečlenů byly rozpoznány 4 drobné a stejný počet vážnějších neshod.

V letošním roce bylo prozatím odebráno 18 vzorků, z toho 11 u členů bez zjištění neshody a 7 u nečlenů s jednou drobnou a dvěma vážnými neshodami.

Autor: Redakce Okolobytu.cz