​Pronájem bytu – proč bychom si měli dávat pozor na studenty?

​Pronájem bytu – proč bychom si měli dávat pozor na studenty?

Foto: 123rf.com

Co nám u studentských pronájmů tak vadí? Určitě vás napadne, že studenti příliš nepečují o vybavení bytu. Jejich přátelská setkání také mohou být hlučnější, než je nám milé. Pronajímáte-li byt studentům, můžete ale také přijít o peníze.

Pronajímání bytu studentům sebou na jednu stranu přináší značné výhody v podobě vyššího nájemného, jeho řádného placení i celkově nižších nároků na bydlení, na druhou stranu je však spojené s řadou rizik. Studenti jsou jako nájemníci poměrně nestálí. Fluktuace je daleko větší než u rodin s dětmi nebo mladých párů. Největším problémem je pak období prázdnin, kdy pronajímatelům často zůstávají prázdné byty, protože studenti se na léto vrací domů.

Pronajmout byt na pár letních měsíců bývá obtížné

Plzeň, Olomouc, Liberec, Ostrava, ale i Brno, či dokonce Praha – vysoké školy v těchto městech přicházejí v průběhu června o značnou část svých obyvatel. Opouští je totiž řada studentů, kteří po posledních zkouškách míří domů. Nové bydlení si budou hledat zase až v průběhu léta. Pro pronajímatele to může znamenat až tříměsíční prodlevu, kdy jejich byt zůstane prázdný. Zejména v městech kromě Prahy, případně Brna, je obtížné na tyto měsíce získat jiného nájemce.

V pronájmu bydlí výrazná většina studentů

V porovnání s květnem poptávka po bytech v měsících červnu a červenci klesá. Jde o bezmála 10% rozdíl, který se projevuje především ve větších studentských městech. Pokles v tomto období ale není výjimkou ani jinde na území České republiky. Vyplývá to z interních statistik společnosti Ulovdomov.cz. Především studenti na léto uvolní značné množství bytů a pronajímatelé budou nuceni hledat nové nájemce a znovu absolvovat všechny nutné administrativní kroky. Více než 80 % (66 550) brněnských a 70 % (88 969) pražských studentů totiž bydlelo v podnájmu.

Ve druhé polovině léta zájem o pronájem opět narůstá

Stoupat začne poptávka po pronájmech zase od poloviny prázdnin. Praha v srpnu zaznamenává v porovnání s květnem až 25% nárůst. V Brně se tato čísla pohybují kolem 18 %. Tento trend se však týká i dalších měst, kde poptávka ke konci léta běžně narůstá. V Ostravě je například rozdíl mezi květnem a srpnem až 62%. Výjimkou není ani Olomouc, kam se na konci léta každoročně vrací tisíce studentů. Bydlení tu například v loni v říjnu hledalo o 35 % lidí méně než právě v srpnu. (Poznámka: měsíc květen je brán jako 100 % poptávky pro ostatní měsíce).

Pronajímatelé stále častěji volí řešení s celoroční jistotou nájmu

Hledání nového nájemce s sebou nese mnoho starostí a zejména v případě potřeby pokrytí pouze určitého období, je i zbytečně časově a administrativně náročné. Přesto i pro pronájmy bytů studentům existuje řešení. Využít můžete služeb společností, které se o váš byt budou starat s plným servisem. Pronajímatelé si nemusí dělat starosti s právní agendou, ani se správou bytu, protože v rámci služby je garantováno i zachování původního stavu bytu. Tysto služby zpravidla garantují pravidelný příjem z nájmu i v případě, že byt není plně obsazen. V každém případě si před podpisem smlouvu dobře prostudujte, zda neobsahuje některá ustanovení ve váš neprospěch.

Autor: Redakce Okolobytu.cz