Pronájem, respektive podnájem družstevního bytu

S jakými dotazy se specialisté na bytové právo v současné době nejčastěji setkávají? O aktuální informace a komentář jsme opět požádali právníky z dostupnyadvokat.cz. Volba byla z jejich pohledu celkem jasná a tentokrát se budeme věnovat otázce, jestli může člen bytového družstva přenechat do užívání svůj družstevní byt jiné osobě. V tomto článku si řekneme za jakých podmínek se tak může stát a upozorníme na rizika, která v extrémním případě mohou vést i k vyloučení člena, který „svůj“ byt přenechá jiné osobě, z bytového družstva.

Pozor na terminologii! Nejedná se o nájemní smlouvu, ale podnájem družstevního bytu.

Úvodem musíme upozornit, že v případě družstevního bytu se nejedná o pronájem bytu, respektive se mezi smluvními stranami neuzavírá nájemní smlouva, ale uzavírá se smlouva podnájemní.

Je tomu tak proto, že člen bytového družstva tento byt přímo nevlastní, ale je v něm pouze nájemcem (má uzavřenu nájemní smlouvu s družstvem), neboť vlastníkem družstevního bytu je samotné bytové družstvo. Tato skutečnost má vliv nejen na terminologii s jakou označujeme smluvní strany takové smlouvy, ale především na právní důsledky, které dopadají na vztah člena družstva a podnájemce.

V praxi to znamená, že dům, ve kterém se byt nachází, vlastní bytové družstvo XY. Pan Novák je člen tohoto družstva a nájemcem v daném bytě (pro zjednodušení – pan Novák „vlastní právo“ obývat daný družstevní byt). Pan Novák si ale dále přeje přenechat byt panu Černému do podnájmu.

Mohu dát družstevní byt do podnájmu? Pozor na souhlas bytového družstva!

Platí obecné pravidlo, že člen družstva musí mít k podnájmu „svého“ družstevního bytu souhlas bytového družstva. Souhlas družstva ale není potřeba, pokud člen družstva v bytě sám trvale bydlí.

V praxi to znamená, že pokud pan Novák bydlí v třípokojovém družstevním bytě a přál by si jeden pokoj přenechat panu Černému a v bytě by oba pánové nadále bydleli společně, nemusí mít pan Novák souhlas bytového družstva. Souhlas bytového družstva by pan Novák ovšem mít musel, pokud by v bytě trvale sám nebydlel, například proto, že by se z bytu nastálo odstěhoval na venkov.

Musí družstvo souhlas s podnájmem bytu udělit?

Jednoznačná odpověď je, že bytové družstvo souhlas s podnájmem bytu svému členovi udělit nemusí. Ani zákon je k tomu nenutí.

Navíc mohou bytová družstva vyslovení souhlasu podmiňovat. Na tomto webu jsme řešili případ člena družstva, po němž bytové družstvo požadovalo, aby družstvu odváděl část výnosu z podnájmu. Jiná družstva mohou požadovat záruky za podnájemníka, jako například, že v domě nebude podnájemník kouřit, chovat cizokrajná zvířata apod.

Zaujalo vás téma?

Co dalšího je při podnájmu družstevního bytu ještě důležité vědět? Jaká je forma a lhůta pro udělení souhlasu a hrozí nám případně nějaké sankce za porušení? K tématu podnájmu družstevního bytu se ještě vrátíme v listopadovém vydání našeho tištěného časopisu Okolobytu.cz, jehož zasílání si můžete bezplatně objednat.


Autor: Dostupnyadvokat.cz