Prošlé ověření měřiče vody může zpochybnit rozúčtování

Prošlé ověření měřiče vody může zpochybnit rozúčtování

Foto: 123rf.com

Každé měřicí zařízení, na jehož základě se účtuje spotřeba vody a energií, musí být metrologicky ověřeno (ocejchováno). Zákon č. 505/1990 a příslušná vyhláška přitom specifikují také lhůty ověřovacího cyklu měřidel. Pokud měřič není metrologicky ověřen, nebo již uplynula lhůta jeho ověřovacího cyklu, odběratel může zpochybnit naměřené dodávky vody či energií.

Kdo a v jakých intervalech měřiče ověřuje?

Metrologické ověření měřidla je potvrzení od příslušných autorit – buď Českým metrologickým institutem, nebo některým z autorizovaných metrologických středisek, že měřicí zařízení splňuje toleranci povolené nepřesnosti. Jen takto ověřená měřidla je možné používat v obchodním styku, a lze tedy na základě jejich náměru například účtovat spotřebu vody či energií. Povinnost metrologického ověřování upravuje zákon č. 505/1990 a vyhláška č. 345/2002 Sb. Ta specifikuje také lhůtu ověřovacího cyklu, tedy dobu, po jejímž uplynutí je nutné měřič znovu ověřit v autorizovaném metrologickém středisku neboli autorizované zkušebně.

„Měřiče průtoku studené vody je nutné ověřovat v autorizované zkušebně jednou za šest let. V případě měřidel průtoku teplé vody jsou to roky čtyři. U takzvaných bytových vodoměrů používaných pouze k rozúčtování nákladů pro konečné spotřebitele, například v bytových domech, je tato lhůta pět let,“ popisuje Karel Hajman, produktový manažer společnosti ENBRA, která se zabývá měřením a rozúčtováním spotřeby vody a tepla. „Majitelé domů a bytová družstva by si měli tyto lhůty hlídat. Pokud totiž příslušná lhůta ověřovacího cyklu uplyne, naměřené hodnoty přestávají být směrodatné pro účtování spotřeby,“ doplnil Hajman. „Avšak ukončení doby platnosti je možné i dříve, například v případě poškození měřiče, poškození ověřovací značky a dalšími způsoby vyjmenovanými výše zmíněným zákonem č. 505/1990 a jeho pozdějšími úpravami.

Zaujalo vás téma?

Jakých dalších měřičů se periodické ověřování týká, jaké jsou lhůty podle typu měřidla a jak poznáme, zda je v tomto ohledu s naším měřidlem všechno v pořádku? Tématu ověřování měřidel spotřeby se budeme také věnovat v zimním vydání Okolo bytu, které vychází v listopadu. Časopis Okolo bytu si můžete bezplatně objednat.

Autor: ENBRA