Prováděcí předpis k měřičům tepla – bouře ve sklenici vody?

V rámci našeho seriálu o měření tepla se tentokrát podíváme na další často diskutované téma. V současné době se hodně hovoří o nepřipravenosti prováděcího předpisu ve vztahu k povinnému měření a rozúčtování tepla. Oč se vlastně jedná? O výklad jsme požádali Dušana Balaju, ředitele společnosti I.RTN.

Co udává zákon?

V zákoně č. 318/2012 Sb. po různých novelizacích, se dočteme následující: Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni vybavit, v případě bytových domů s dodávkou tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo s ústředním vytápěním anebo společnou přípravou teplé vody v domě, v každém bytě a nebytovém prostoru vnitřní tepelná zařízení budov přístroji registrujícími dodávku tepelné energie…

A dále je uvedeno

…vlastníci a uživatelé bytů nebo nebytových prostor jsou povinni umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.

Přístroje registrující jsou dále definovány

jako stanovená měřidla podle zákona o metrologii anebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění…

A nyní dostáváme se k podstatě našeho článku, protože vybavení má být:

… způsobem podle prováděcího právního předpisu.

Není pravda, že prováděcí předpis neexistuje

A kolem onoho prováděcího předpisu se rozhořela diskuze, kterou tak rády přiživují sdělovací prostředky. Laik si potom logicky z těchto mediálních tanečků vezme stanovisko, že prováděcí předpis neexistuje. Ale ouha, on již existuje. Je jím vyhláška 194/2007 Sb., kde v §7 v bodě 4) se můžeme dočíst:

Měřicí a indikační technika uplatněná u spotřebitelů v zúčtovací jednotce, se instaluje u všech spotřebitelů a je shodného principu a provedení.

Toto je u indikační techniky doplněno lakonickým odkazem na ČSN EN 834 a ČSN EN 835, což jsou normy pro elektronické a odparné indikátory. Text jednoduchý jasný a srozumitelný.

Ovšem v oné inkriminované novelizaci vyhlášky, o které se pořád hovoří, se už přidává celý paragraf a text košatí následovně: vnitřní rozvod tepla se v každém bytě nebo nebytovém prostoru vybaví

a) stanoveným měřidlem určeným k měření podle zákona o metrologii, pokud vnitřní rozvod tepla pro vytápění nebo vnitřní rozvod chladu vstupuje a zároveň vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru v jednom místě, nebo

b) zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění, pokud vnitřní rozvod tepla pro vytápění vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru v několika místech.

Zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění je indikátor pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy instalovaný přímo na každém otopném tělese nebo indikátor instalovaný na odtokové trubce z otopného tělesa nebo přístroj se snímačem teploty vzduchu daného vytápěného prostoru a teploty vzduchu venkovního prostředí k příslušející budově s trvalým průběhovým záznamem rozdílů teplot vzduchu za časový interval.

Jaká zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění se tedy budou instalovat?

  1. indikátory (RTN) odparné dle ČSN EN 835 (platilo i doposud = žádná změna)
  2. RTN elektronické dle ČSN EN 834 (platilo i doposud = žádná změna)
  3. exaktní měřiče tepla jako stanovené měřidla (platilo i doposud = žádná změna)
  4. teplotní indikátory (instalovaly se doposud, přestože nebyly v prováděcím předpise uvedeny)
  5. indikátory na zpátečku OT (instalovaly se doposud, přestože nebyly v prováděcím předpise uvedeny)
  6. teplé vodoměry s odvoláním na zákon o metrologii (platilo i doposud = žádná změna)

Nikde, ani v návrhu naší legislativy, ani v žádné evropské směrnici není uvedeno, že přístroje musí být rádio popř. rádio on-line, jak také proběhlo ve sdělovacích prostředcích.

Jediné, co se v návrhu skutečně liší od dosavadní praxe, je to, že kdo může technicky instalovat v bytech měřiče tepla, již si v budoucnu nebude moci místo toho dát indikátory na radiátory. Ale je třeba zdůraznit, že hovoříme stále o návrhu.

Za povšimnutí stojí, že zatímco měřiče tepla a vodoměry jsou dále ošetřeny metrologickým zákonem a indikátory (RTN) již dříve citovanými státními a evropskými normami, tak indikátor instalovaný na odtokové trubce z otopného tělesa stejně jako teplotní indikátor se žádným dalším předpisem nemusí řídit a žádná norma na ně není vytvořena.

Co se tedy skutečně mění?

Takže suma sumárum, co se doposud v klidu instalovalo, se teď po mediální bouři, bude opět (doufejme, že opět v klidu) instalovat dál. Jediným zásadním rozdílem oproti dosavadní praxi, je povinnost měření tepla a teplé vody, ale tento rozdíl byl dán již v roce 2012 výše uvedeným zákonem a nikoliv prováděcím předpisem.

Autor: Dušan Balaja, I.RTN dusan.balaj@irtn.cz

Autor: Redakce Okolobytu.cz