Průkaz energetické náročnosti budov – nehrozí pokuta i vám?

Průkaz energetické náročnosti budov – nehrozí pokuta i vám?

I když se s průkazem energetické náročnosti budov, známým též pod zkratkou PENB, setkáváme u bytových domů již několik let, stále se snadno můžeme dostat do problémů. Kontrol je více, než byste si mysleli. Podcenit je se opravdu nevyplácí.

Jaké povinnosti PENB přináší?

Mezi kontrolami, které Státní energetické inspekce vykonává ze zákona o hospodaření energií, stále největší díl tvoří kontroly, spojené s průkazem energetické náročnosti budov. V této oblasti SEI jen v loňském roce provedla 213 kontrol.

Nejčastějším předmětem kontroly byla povinnost vlastníků budov nebo SVJ opatřit si průkaz při prodeji nebo pronájmu budovy nebo její ucelené části. Své povinnosti mají ale také majitelé jednotek. Ti rovněž mají za povinnost předkládat a předávat průkazy kupujícím či nájemcům, ale i možným kupujícím či možným nájemcům. Nejčastějším pochybením v této oblasti kontrol bylo zcela jednoznačně neopatření si průkazu při prodeji nebo pronájmu budovy nebo její ucelené části.

Častá jsou pochybení u prodejů a pronájmů

Od července 2015 zákon ve vztahu k Průkazu energetické náročnosti budov stanoví povinnosti také pro zprostředkovatele prodejů a pronájmů budov nebo jejich ucelených částí. Zprostředkovatelé mají za povinnost uvádět klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech, kterou zjistí z průkazu, respektive z jeho grafické části předaném prodávajícím či pronajímajícím. Pakliže zprostředkovatel tuto grafickou část neobdrží, je povinen uvést nejhorší klasifikační třídu. SEI shledala pochybení při aplikaci povinností zprostředkovatele v 82 případech z celkově 121 vedených kontrol.

Chybují i zpracovatelé

Další velkou skupinou, na kterou se SEI při svých loňských kontrolách zaměřovala, byly energetičtí specialisté. Kontrolou prošlo v roce 2016 přibližně 20 % energetických specialistů zpracovávajících průkazy energetické náročnosti budovy. Ani zde kontrola kvality zpracovaných průkazů nedopadla nejlépe – nedostatky byly zjištěny u více než 60 % z nich. Z pohledu jednotlivých průkazů to pak činí zhruba 40 %, u kterých nalezla SEI pochybení. Za nesprávně zpracované průkazy bylo uděleno přes 350 000 Kč na pokutách.

Mezi nejčastější prohřešky stále patří chybné stanovení ploch obálky budovy a celkové energeticky vztažné plochy, dále chybné stanovení skladeb konstrukcí a některé další.

Jak upozornil ústřední ředitel Státní energetické inspekce Pavel Gebauer, je však potřeba rozlišovat nedostatky formálního charakteru a nedostatky přímo ve výpočtu. „Některé prohřešky, jako například stanovení plochy obálky, což je zcela základní údaj pro zpracování průkazu, mají zásadní dopad na zpracování průkazu z toho důvodu, že se propisují celým výpočtem a jedno špatné uvedení této hodnoty ovlivňuje nesprávně celý výpočet včetně výsledné energetické náročnosti hodnocené budovy. Významnost takovéhoto pochybení se pak odráží i ve výši uložené pokuty.“

Jak poznat nekvalitního zpracovatele PENB?

Petr Holub, ředitel aliance Šance pro budovy vysvětluje, jak nekvalitního zpracovatele poznat: „Na internetu se množí nabídky extrémně levného zpracování průkazů, třeba za 2 000 Kč. Za tuto cenu se však kvalitní průkaz na rodinný dům zpracovat nedá a může obsahovat mnoho chyb,“ říká Holub a pokračuje: „Horší případ je, když zpracovatel pozmění údaje úmyslně. To je nebezpečné zejména pro kupujícího dané nemovitosti. Když totiž dům například vyjde místo energetické třídy G ve třídě C, prodá tuto nemovitost za více peněz. Jenže nový majitel se potom bude divit, až mu přijde vysoká faktura za vytápění. Rozdíl mezi těmito třídami totiž u rodinného domu může činit až 30 000 korun ročně.“

Autor: Redakce Okolobytu.cz