První seminář je za námi: Plný sál a skvělá atmosféra!

První seminář je za námi: Plný sál a skvělá atmosféra!

Foto: Okolobytu.cz

Včera proběhl první odborný seminář z cyklu České akademie bydlení věnovaný odpovědnosti členů statutárního orgánu SV a stanovám SV. Oba přednášející, JUDr. Marek Novotný a JUDr. Pavla Schödelbauerová, podali ve svých prezentacích početnému auditoriu vyčerpávající informace k současné právní úpravě bytového spoluvlastnictví. Součástí semináře byly i stručné reakce na dotazy účastníků.

Právě nové pojetí odpovědnosti členů statutárních orgánů právnických osob v kombinaci s výčtem povinností, které nesou na svých bedrech zvolení funkcionáři SV by mělo vést k zamyšlení nad správným nastavením správy společných částí bytového domu. A to nejen v zájmu hladkého provozu domu, jeho údržby a oprav, nýbrž i s ohledem na minimalizaci odpovědnostních rizik pro členy výboru či předsedu společenství. Tomu ostatně souhlasně přikyvoval nejen naplněný sál, ale svědčily pro to i některé příklady pochybení, které byly vzneseny účastníky semináře v rámci diskuze.

Uskuteční se i náhradní termíny

Právě zájem o zvolené téma (počet přihlášených čtyřikrát překonal kapacitu sálu!) vedlo organizátor České akademie bydlení k mimořádné nabídce náhradního termínu k opakování semináře. Ten se uskuteční 3. prosince 2015 od 16 hodin v Rezidenci ROSA, Střelničná 1680 v Praze 8 (stanice Kobylisy metra C).

Realizace za přispění partnerů DMS ČR

Českou akademii bydlení pod záštitou České společnosti pro rozvoj bydlení spolupořádají Družstevní marketingové sdružení Česká republika a Dům plný úspor. Semináře jsou organizovány v Centru služeb PRE v Jungmannově ulici a jejich realizace je umožněna i díky podpoře všech partnerů DMS ČR, jejichž výčet najdete na webových stránkách www.ceskaakademiebydleni.cz.

Autor: Mgr. Martin Kroh (Předseda správní rady DMS ČR)

Autor: Redakce Okolobytu.cz