Revitalizace obytného domu zvyšuje majetek vlastníků bytů

Investiční akce jako je zateplování obytných domů nebo výměna oken vedou k růstu hodnoty bytů v rámci obytných domů. Toto ocení zejména vlastníci bytových jednotek. Panelové domy, kterým se u nás neřekne jinak než „panelák“, pomalu končí životnost. Byly stavěny od 50. let minulého století jako přechodné bydlení. Tehdy byly projektovány na 40 let, poté se zřejmě měl celý bytový fond obměnit výstavbou nových. Toto již nikdy zřejmě nezjistíme. Každopádně bydlení v panelovém domě se stalo pro řadu Čechů nutností a někteří si takovéto bydlení pochvalují, byť existují i mnohem lepší a dostupné varianty. Výstavba nových bytových domů je příliš drahá, navíc řadě lidí spadly panelové byty takříkajíc do klína, kdy je mohli od obcí a měst levně koupit.

Zateplení stojí peníze, ale ve výsledku přináší jednu jistotu. Snižuje spotřebu vytápění a zároveň zlevňuje provoz bytu. Pro škarohlídy lze uvést drobný příklad, kterým nejčastěji argumentují předsedové bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek na členských schůzích, na kterých se hlasuje, jestli zateplit a pokud ano, tak za kolik. Tento argument zní: Na případné zateplení lze také nahlížet tak, že je velký rozdíl obývat zateplený dům a případně v něm netopit, než mrznout v nezrekonstruované nemovitosti v případě výpadku dodávky tepla.

Jak nahlížet na zvýšení hodnoty nemovitosti

Na zateplení a další modernizace do nemovitostí tak benefitují všichni a to hned několikrát. I přes vyšší počáteční náklady se revitalizace domu zejména po jeho tepelném zaizolování vyplatí. Majitel bytu navíc nepocítí celou finanční investici najednou, neboť bytové družstvo (BD) nebo společenství vlastníků jednotek (SVJ), kterým je zároveň členem, celou stavební akci financují prostřednictvím speciálních úvěrů pro bytová družstva a společenství vlastníků, které jim poskytnou banky. V některých případech se členové bytových družstev nebo SVJ finančně na rekonstrukci nepodílejí, zato se jim zvednou poplatky spojené s provozem domu. Stále lepší platit zvýšený příspěvek do fondu oprav, než vyřizovat úvěr na modernizaci pláště budovy apod.

Návratnost investice

Pokud jste členem nějakého SVJ či BD můžete si udělat jednoduchý propočet, jestli se ve vašem případě vyplatí zateplení a výměna oken. Na základě projektové dokumentace si spočítejte, na kolik vás revitalizace domu vyjde. Cena se odvozuje od podílu, který se vypočítává na základě obytné a užitné plochy. Do obytné plochy spadá výměra vašeho bytu, do užitné pak přepočtená výměra připadající na každou bytovou jednotku. Podíl se pak vydělí celkovými náklady na rekonstrukci a vyjde částka, která se vztahuje na váš byt. Řekněme, že suma bude činit 150 tisíc korun a sníží náklady na vytápění například na deset tisíc korun ročně z původního dvojnásobku. V tomto okamžiku stačí vydělit rozdíl deset tisíc přepočtenými náklady na bytovou jednotku a vyjde 15, což je počet let, které bude trvat, než se vám vrátí investice do zateplení. Do budoucna můžete počítat s průběžným navyšováním nákladů za otop, takže výsledná úspora bude ještě o něco vyšší.

Zatímco výměna výtahu a výtahové šachty je spíše záležitostí většího komfortu a v některých případech i bezpečnosti, z finančního hlediska se nemá jak porovnat.

Veškeré vynaložené náklady ohledně zrekultivování obytného domu a jeho bezprostředního okolí zvyšují hodnotu bytu. To nejvíce poznáte tehdy, když ho budete chtít prodat. Ve zcela jiné situaci se budete nacházet, když budete přemýšlet o pořízení nějakého bytu.

Jednou z velice důležitých otázek je, jestli je bytový dům zrekonstruovaný. V případě negativní odpovědi zjistěte, jak to bude společenství vlastníků řešit. Jestli zvýšenými odvody do fondu oprav, anebo bude chtít po členech zálohu.

Autor: Redakce Okolobytu.cz