Roční odečty vody a tepla se blíží. Nezpřístupnit byt se nevyplácí

Roční odečty vody a tepla se blíží. Nezpřístupnit byt se nevyplácí

Foto: ista CR

Možná i ve vašem domě se už v nejbližších dnech objeví informace o ročních odečtech vody a tepla společně s termínem, kdy byste měli pro odečet umožnit vstup do vašeho domova. Může se stát, že vám termín nebude vyhovovat. Rozhodně ale tuto povinnost nepodceňujte. Nezpřístupnit byt kvůli odečtu vás díky nové vyhlášce může přijít pěkně draho.

Povinnost zpřístupnit byt pro odečty - kdy se nás týká?

Povinnost platí pro všechny byty a společné prostory v bytových domech, které nejsou vybaveny vodoměry a měřiči tepla s rádiovou technologií, která umožňuje dálkové odečty. Obyvatelé těchto bytů je tedy musí pro odečty zpřístupnit. Stejně tak platí povinnost pro vlastníka domu, aby zajistil odečty i z vodoměrů a měřičů tepla, umístěných v rámci společných prostor domu.

Individuální náhradní termín pro odečet je již zpoplatněn

Kdo se nemůže zúčastnit prvního termínu odečtů, dostává jeden náhradní termín. Pokud ani ten nevyhovuje, je třeba domluvit si se správcem objektu nebo přímo s firmou, která provádí odečty, termín individuální. Ten však již nájemce bytu musí uhradit, cena se pohybuje od 150 do 350 Kč.

Pokud to přístroj v bytě umožňuje, je řešením i samoodečet. Vždy je dobré použít k tomu určený formulář s návodem, jak se která hodnota má správně odečíst. Formulář bývá ke stažení na webu firmy, která rozúčtování provádí.

Neumožnění přístupu může přijít draho

„Kdyby někdo nezpřístupnil svůj byt vůbec a ani neprovedl samoodečet, vystavuje se riziku, že mu bude u tepla i odebrané teplé vody spotřební složka v jeho vyúčtování zvýšena o 200 %. Pokud vezmeme jako příklad byt 2+1 o výměře 50 m2, kde činila roční spotřeba teplé vody 15 m3, tak místo 16 614 Kč zaplatí 46 740 Kč, tedy téměř trojnásobek,“ upozorňuje Jarmila Trčková, vedoucí útvaru rozúčtování společnosti ista Česká republika.

Při odečtu bychom si také měli důkladně zkontrolovat odečtené hodnoty v protokolu, který podepisujeme. I odečitatel je jen člověk a může tedy udělat chybu, která má za následek zbytečné reklamační řízení.

Povinnost neplatí u dálkových odečtů

Všechna tato úskalí – počínaje rušením soukromí obyvatel domu přes případnou chybu ve vyúčtování vzniklou lidským faktorem při odečtu nebo později při ručním zadáváním dat po následné reklamace – snadno odstraní dálkový odečet. O tom, že v domě proběhl, se ani nedovíme. Vodoměry a měřiče tepla vybavené rádiovým modulem navíc mohou prostřednictvím rozúčtovací společnosti správce domu informovat o tom, že se přístroj rozbil a neměří správně či vůbec nebo že byla porušena plomba.

Autor: Daniela Borská