Roční vyúčtování teplé vody. Co je normální a co byste měli reklamovat

Roční vyúčtování teplé vody. Co je normální a co byste měli reklamovat

Foto: 123rf.com

Zatímco ještě před několika roky jsme spotřebu teplé vody nijak výrazně neřešili, se stoupajícími cenami je to jiné. Jak dopadlo vaše letošní vyúčtování teplé vody? Jak si ověřit, jestli platíte jen za to, co jste skutečně spotřebovali?

Jaký je podíl základní a spotřební složky u teplé vody?

Zatímco teplo je letos poprvé rozčtováváno podle nové vyhlášky, u teplé vody zůstávají pravidla stále stejná. Rozúčtování teplé vody je legislativně řešeno a nelze se od pravidel odchýlit ani se 100 % souhlasem všech uživatelů (zákon č. 67/2013 Sb. a prováděcí vyhláška MMR č. 269/2015 Sb.). U teplé vody tvoří podíl základní složky 30 %, spotřební složka je 70 %. Jiný poměr není možný.

Pokud u konečných uživatelů nebyla z technických důvodů instalace vodoměrů možná, provádí se rozúčtování spotřební složky podle počtu osob. U studené vody není povinnost instalovat vodoměry legislativně dána.

Rozúčtování spotřeby teplé a studené vody je prováděno zpravidla společně s rozúčtováním tepla, většinou k 31. prosinci, někdy ale i po skončení topné sezony. Za zúčtovací období je obecně považován kalendářní rok, může být ale stanoveno i odlišně.

Základní složku za teplou vodu zaplatíte vždy

Při rozúčtování teplé vody se poměrně často objevují dotazy, proč je povinnost platit 30 % základní složku za teplou vodu i v případě, že jste odpojeni, nebo máme naměřenou nulovou spotřebu.

„Teplá voda je dodávána jako služba do celého domu a koluje i v rozvodech, vedoucích k vašim odběrným místům v kuchyni a v koupelně. Nic na tom nemění skutečnost, že vy ji neodebíráte,“ vysvětluje Jarmila Trčková ze společnosti ista Česká republika.

Zdá se vám vaše spotřeba teplé vody příliš vysoká?

Nejprve se vraťte ke zúčtovacímu období – nebylo u vás něco jinak? Neměli jste dlouhodobou návštěvu, případně nebyli jste dlouhodobě mimo domov a nenechali doma dospívající děti? To vše by mohlo být normálním důvodem pro to, že jste zkrátka spotřebovali teplé vody více.

Spotřebu vody může ovlivnit i vodoměr

Bylo-li u vás všechno standardní, a přesto je spotřeba teplé vody nápadně vyšší, přichází na řadu kontrola vodoměru. Nejprve několik obecných pravidel, která mohou spotřebu vody ovlivnit: V celém domě by měl být osazen stejný typ vodoměru. Každý vodoměr by vždy měl být řádně zaplombován, a to přes šroubení na obou dvou stranách. Jen tak můžete mít vy, i výbor SVJ jistotu, že s vodoměrem nebylo manipulováno.

Velmi důležité také je, aby byl váš vodoměr namontován správně. Při nevhodné montáži mohou vodoměry vykazovat vyšší náměr. Tuto možnost zmiňujeme spíše pro úplnost, protože v ročním vyúčtování by se jednalo o poměrně malé rozdíly. Výměna vodoměru je od roku 2012 po pěti letech a to se už v součtu může jednat i o několik set až tisíc korun.

Typickou a častou chybou, která ovlivňuje přesnost měření, je i chybná montáž vodoměru. Pro maximální přesnost měření je optimální, aby byl vždy instalován vodorovně s displejem otočeným nahoru.

Předmětem kontroly by měly být i vysoké přeplatky

Neočekávaně vysoké přeplatky, stejně tak jako nulová spotřeba teplé vody se sice může líbit uživatelům bytu, pro výbor SVJ, či družstvo to je ale důvod ke kontrole.

„Pokud má některý bytový vodoměr nápadně odlišnou spotřebu, která se navíc nikdy dříve nevyskytovala, není na nás, jako rozúčtovateli, abychom situaci řešili a posuzovali co je a co není normální. V rámci rozúčtování na to můžeme vlastníka domu pouze upozornit – zda a jak se bude odlišnou spotřebou zabývat, je v jeho pravomoci,“ upozorňuje Jarmila Trčková.

Do jaké míry je rozdíl spotřeby mezi patním vodoměrem a bytovými vodoměry normální

Vlastníci bytových domů často upozorňují na rozdíly mezi hodnotami, naměřenými patním vodoměrem a součtem spotřeby vody na bytových vodoměrech. Náměry vodoměrů nikdy nemohou dát v součtu hodnotu na patním měřidle. První důvod – rozdílné termíny odečtů.

„Patní vodoměry jsou většinou odečítány dálkově k 31. prosinci. Pokud nemáte dálkové odečty i u bytových vodoměrů, aby mohly být odečteny v současném termínu a budete v průběhu prosince byty obcházet a spotřebu zapisovat ručně, je zřejmé, že se budou kvůli odlišným termínům celkové hodnoty lišit. Přesnost součtu ovlivní i případné neobydlené byty,“ upozorňuje Jarmila Trčková.

Ke shodně patního vodoměru s bytovými vodoměry nemůže dojít i kvůli rozdílné přesnosti měření. Patní vodoměr je přesnější (zachycuje i kapající kohoutky), bytový má větší toleranci. „Za přípustné se považuje rozdíl do 15 % náměru. Je-li rozdíl výrazně vyšší, doporučujeme vlastníkovi domu nechat patní vodoměr přezkoumat. S touto žádostí se musí vlastník domu obrátit na vlastníka patní měřidla – příslušného dodavatele vody,“ radí Jarmila Trčková dále.

Jak se rozúčtovává studená voda?

Pro rozúčtování studené vody nejsou stanovena pevná pravidla. Osazení vodoměry na studenou vodu není povinné. Pokud jsou instalovány, provádí se rozúčtování podle naměřených hodnot. Nejsou-li k dispozici, rozúčtovává se podle odhlasovaných pravidel – například podle směrných čísel, průměrného počtu osob nebo podle m².

Kdo je odpovědný za správnost vyúčtování?

I když rozúčtování teplé a studené vody zajišťuje pro váš dům rozúčtovací firma, vás, jako vlastníka domu, smlouva s rozúčtovatelem nezbavuje odpovědnosti za pravdivost dodaných podkladů a tedy i kompletního rozúčtování.

Reklamace vyúčtování teplé vody

V případě, že máte namontovány vodoměry a domníváte-li se, že neměří správně, lze si nechat provést kontrolu měření bytového vodoměru certifikovanou zkušebnou.

Pokud se provádí rozúčtování podle počtu osob, stává se, že vlastník bytu nenahlásí změnu v počtu osob. Podle těchto údaje je pak rozúčtování provedeno. Reklamovat vyúčtování kvůli chybně uvedenému počtu osob nelze.

Vyúčtování lze reklamovat nejméně do 30 dní ode dne doručení vyúčtování. Délka reklamační doby i kontakty byste měli nalézt na vyúčtování.

Autor: Redakce Okolobytu.cz