Rodinné domy dostaly svou kontinuální výzvu NZÚ – jaká je aktuální situace s bytovými domy?

Od dnešního dne mohou vlastníci rodinných domů až do roku 2021 podávat žádosti o dotace v kontinuální výzvě Nová zelená úsporám. O zájmu o dotační podporu není ze strany vlastníků rodinných domů pochyb - Nová zelená úsporám pro rodinné domy byla vyčerpána za dva měsíce. Nevyčerpané finance zůstávají v Nová zelená úsporám pro bytové domy v hlavním městě. Jaká je aktuální situace a co bude s nedočerpanými prostředky? O rozhovor jsme požádali Petra Valdmana, ředitele Státního fondu životního prostředí ČR.

Výzva pro bytové domy končí 31.10. 2015. Od některých vlastníků bytových domů zaznívá, že je pro ně obtížné splnit současné podmínky. Kde Vy vidíte největší problém?

Svou roli může sehrát menší připravenost. Je nutné si uvědomit, že bytové domy v Praze neměly v posledních třech letech žádnou možnost čerpat dotace. Ve srovnání s rodinnými domy jsou jejich vlastníci také v nepoměrně složitější situaci. Každé rozhodnutí musí projít hlasováním, je nutné, v souladu se zákony, svolat shromáždění, a to někdy i vícekrát. Z tohoto pohledu je obtížnost postupu s rodinnými domy naprosto nesrovnatelné.


V tuto chvíli je z alokace pro bytové domy vyčerpáno kolem 100 mil Kč, což je zhruba čtvrtina celkové částky. Co s těmito penězi bude? Nepřijdou o ně bytové domy?

Určitě není důvod k obavám. Peníze se přesunou do další výzvy, kterou chceme vyhlásit do konce roku. Z naší strany zde tedy i nadále zůstává prostor a vhodná pobídka pro to, aby vlastníci mohli své bytové domy renovovat, šetřit energie a kvalitněji bydlet.

Zaujalo vás téma?

Dočkají se i bytové domy své kontinuální výzvy? Pokračování rozhovoru s Petrem Valdmanem, ředitelem Státního fondu životního prostředí, připravujeme do listopadového vydání e-lettru Okolobytu.cz.

Autor: Dominika Bučková