​S chybně zpracovaným průkazem energetické náročnosti domu se náklady na vytápění mohou lišit až o dvojnásobek

​S chybně zpracovaným průkazem energetické náročnosti domu se náklady na vytápění mohou lišit až o dvojnásobek

Foto: 123rf.com

Jak je na tom váš dům? Státní energetická inspekce začala plošně kontrolovat průkazy energetické náročnosti budov. Zjištění byla překvapující - chyby obsahuje skoro polovina z kontrolovaných průkazů. Energetická třída domu přitom ovlivňuje tržní hodnotu bytu. Velmi nepříjemným překvapením pak mohou být reálné náklady na spotřebu tepla.

Od 1. 7. 2015 mají zpracovatelé průkazu energetické náročnosti budov (PENB) povinnost ohlašovat každý zpracovaný energetický dokument. Celkem jich bylo od té doby ohlášeno 25 867. Nyní se na jejich kontrolu zaměřila Státní energetická inspekce. Od ledna do října loňského roku bylo dosud prošetřeno celkem 1431 průkazů. Zhruba 40 % z objemu kontrolovaných průkazů má nedostatek takový, že výsledkem kontroly je porušen zákon, následuje správní řízení a uložení pokuty.

Které chyby jsou nejčastější?

Mezi nejčastější prohřešky patří chybné stanovení ploch obálky budovy, celkové energeticky vztažné plochy, chybné stanovení skladeb konstrukcí nebo absence zadání tepelných vazeb. Někteří zpracovatelé také zcela zkreslili spotřebu tepla na vytápění budovy nebo jí, možná trochu absurdně, naopak uvedli nereálně vysokou.

Je však potřeba rozlišovat nedostatky formálního charakteru a nedostatky přímo ve výpočtu. „Některé prohřešky, jako například stanovení plochy obálky, což je zcela základní údaj pro zpracování průkazu, mají zásadní dopad na zpracování průkazu z toho důvodu, že se propisují celým výpočtem a jedno špatné uvedení této hodnoty ovlivňuje nesprávně celý výpočet včetně výsledné energetické náročnosti hodnocené budovy. Významnost takovéhoto pochybení se pak odráží i ve výši uložené pokuty. Rovněž množství chybných průkazů je zarážející. Proto budeme v kontrolách pokračovat a v případě závažných zjištění nebudeme otálet s udělováním pokut,“ uvedl ústřední ředitel Státní energetické inspekce Pavel Gebauer.

Jak poznáme kvalitně zpracovaný průkaz?

Ředitel aliance Šance pro budovy vysvětluje, jak nekvalitního zpracovatele poznat. „Na internetu se množí nabídky extrémně levného zpracování průkazů, které pak může obsahovat mnoho chyb,“ říká Holub a pokračuje: „Horší případ je, když zpracovatel pozmění údaje úmyslně. To je nebezpečné zejména pro kupujícího dané nemovitosti. Když totiž dům například vyjde místo energetické třídy G ve třídě C, prodá tuto nemovitost za více peněz. Jenže nový majitel se potom bude divit, až mu přijde vysoká faktura za vytápění.“

Kolik je obvyklé, že za průkaz zaplatíme?

Cena za vypracování průkazu energetické náročnosti pro bytové domy se odvíjí od mnoho proměnných jako například stavební složitosti budovy, složitosti technického zařízení budovy (vytápění, větrání, ohřev teplé vody, chlazení, klimatizace a osvětlení), dostupnosti podkladů jako je projektová dokumentace stávajícího stavu budovy a dostupnost dalších informací o budově. Jak je ukázáno, vlivů na celkovou cenu průkazu je více, a tudíž skutečně nelze říci ani cenové rozpětí průkazu pro bytové domy, na rozdíl od rodinných domů.

Rozdílnosti nákladů na energie u bytových jednotek v bytových domech v různých klasifikačních třídách nejlépe ukazují ilustrační příklady na webu MPO www.vitekolikusetrite.cz

Rozdíl nejlépe ukáže příklad z praxe

Podívejme se na jeden příklad, který je na webu uveden: Vezmeme-li bytový dům zařazený do energetické třídy B o 12 bytových jednotkách, kde každá má 65 m2 a jako zdroj má CZT, pak na bytovou jednotku vychází roční náklady 9.600 Kč. Pakliže by byl dům zařazen v energetické třídě F, roční náklady na jednotku jsou pak vyšší o téměř 23.000 Kč.

I zde jde pouze o ilustrační příklad, protože individuální chování každého uživatele má pak vliv na konečnou spotřebu a vyúčtování.

Dále existuje příklad bytového domu, kde se dostali z klasifikační třídy G do C.

V každém případě by si měli majitelé nemovitostí dobře promyslet, jakému energetickému specialistovi zadávají zpracování průkazu. Specialista totiž zodpovídá za pravdivost, objektivnost a úplnost zpracování průkazu.


Autor: Redakce Okolobytu.cz