S dotací IROP pro bytové domy mimo Prahu zateplíte až o třetinu levněji

S dotací IROP pro bytové domy mimo Prahu  zateplíte až o třetinu levněji

Po řadě let čekání mají vlastníci mimopražských bytových domů blíže k rekonstrukcím svých domů. O dotace v aktuálně vyhlášené 16. výzvě dotačního programu IROP může žádat ten vlastník domu, který v rámci rekonstrukce vyhoví stanoveným požadavkům na úsporu energií v bytových domech. „Podmínky programu jsou ale v mnoha ohledech specifické a nelze je poměřovat například s Nová zelená úsporám,“ upozorňuje úvodem rozhovoru Ing. Pavel Zteiskar, obchodní ředitel společnosti DPU REVIT.

V čem jsou podmínky programu IROP natolik odlišné?

Zásadním rozdílem oproti Nová zelená úsporám je, že program IROP je dotace z evropských peněz . Po celou dobu přípravy a realizace je nutné postupovat v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020. Celý proces je proto podstatně složitější a vyžaduje stejnou zkušenost, realizace dotovaných veřejných zakázek, které jsou v médiích tak často propírány. Odlišná bude například i příprava projektové dokumentace, kdy nestačí projekt v rozsahu pro stavební povolení, ale musí být kompletní prováděcí dokumentace.

Už to zní složitě a upřímně řečeno – budou si s tím umět vlastníci domů vůbec poradit?

Bez zkušeností s evropskými dotacemi si to neumím představit. Nebude ani možné příliš využít dokumenty, které již třeba mají připravené dle podmínek předchozích dotací například Nová zelená úsporám. Dokumenty, procesy i podmínky programu IROP jsou totiž zcela odlišné.

Co tedy mají zájemci o dotaci nyní udělat?

Prvním krokem by mělo být pozvat si odborníka, který se vyzná v dotacích z evropských fondů a umí vhodně propojit všechny kroky na cestě k realizaci. Takový odborník by potom měl posoudit stávající stav domu a vyhodnotit jaká opatření jsou vhodná vzhledem k podmínkám dotace. Naše poradenská centra v Čechách a na Moravě toto posouzení například nabízí zdarma. Jedná se o takzvanou studii návratnosti a je možné si o ni požádat zde.

Je téměř jisté, že vlastníky domů bude nyní oslovovat řada společností s podobnou nabídkou. Jak se v nich orientovat?

Zásadním předpokladem je, aby taková společnost prokázala zkušenosti s dotacemi z evropských fondů a zároveň zkušenosti s revitalizacemi bytových domů. Jak jsem již v úvodu rozhovoru upozorňoval, program IROP je z hlediska administrace žádosti o něčem úplně jiném než dosud využívané dotace v této oblasti. Dále bych zdůraznil, že u tohoto typu dotace je velmi důležité, aby všechny kroky procesu od přípravy projektové dokumentace až po realizaci byly v souladu s podmínkami dotace. Každá chyba se totiž může v budoucnu rovnat vrácení dotace nebo její části. Důraz na zkušenosti s podobnými projekty financovanými z dotací z evropských fondů je opravdu na místě.

Každého bude zajímat – vyplatí se to?

Vše se odvíjí od profesionálního posouzení, zda je tento typ dotace pro váš konkrétní dům vhodný. Setkáváme se s případy, kdy je vlastník domu za každou cenu rozhodnutý o dotaci žádat. Aby splnil podmínky, leckdy proto do projektu zahrnuje vyšší parametry, technologie a další řešení – tím ale také navyšuje cenu rekonstrukce. Přitom je nutné hned zpočátku posoudit a propočítat poměr nákladů a možné výše dotace, zda se to skutečně vyplatí, případně nabídnout vhodnější řešení. Obecně mohu říci, že velkou šanci na dotaci budou mít vlastníci budov s vysokými tepelnými ztrátami – tedy především nezateplené panelové i cihlové bytové domy.

Vlastníci bytových domů mimo Prahu ale možná budou srovnávat tuto výzvu s pražskou Nová zelená úsporám. Není žádným tajemstvím, že dotace nebyly v takové výši, kterou vlastníci očekávali. Neodradí to některé zájemce o dotaci?

V rámci dotace je možné za určitých podmínek získat dotaci až do výše jedné třetiny uznatelných nákladů, a to je v případě zateplení bytového domu rozhodně zajímavá nabídka, kterou by bylo škoda nevyužít. Přijímání žádostí začíná 18. 12. 2015 a končí 30. 11. 2016. Není důvod k překotné snaze podat žádost v prvních týdnech. Ale rozhodně není důvod, proč otálet. Každý krok přípravy totiž vyžaduje nějaký čas a než se nadějete, podzim je tady. Začněte třeba studií návratnosti, o kterou si můžete zdarma požádat zde. Získáte základní důležité informace, než se pustíte do revitalizace vašeho domu a posouzení, zda je váš dům pro revitalizaci s využitím dotace vhodný. Takže proč to nezkusit, když vás to nic nestojí.

Děkujeme za rozhovor.

Ilustrační foto: 123rf.com

Autor: Dominika Bučková