SFRB se daří půjčovat peníze z evropských zdrojů

Zvýhodněné úvěry mají u českých měst a vlastníků bytových domů stále větší důvěru. Dokladem toho je rostoucí zájem o finanční nástroj JESSICA, určený na rekonstrukce bytových domů v deprivovaných zó­nách

Zájem o čerpání výhodných programů stále stoupá

Program JESSICA je otevřen od konce ledna 2014 a během prvních třech měsíců již má z vyčleněných 600 mil. Kč předběžně rezervovánu polovinu. Počet zájemců o čerpání výhodných programů stále stoupá, 80% žádostí se týká energetických úspor. „Již nyní jsou uzavřeny smlouvy za téměř 70 mil. Kč. Další žádosti v objemu přes 70 mil. Kč jsou ve fázi posuzování a na více než 160 mil. Kč máme avizováno od vlastníků v přípravách projektů,“ upozorňuje ředitelka Státního fondu rozvoje bydlení, Eva Helclová. Jako konkrétní příklad uvádí město Bohumín, které za úrokovou sazbou 0,58% zmodernizuje 525 bytů ve své IPRM zóně s úvěrem ve výši 50 mil. Kč.

Jaké výhody Program JESICCA nabízí?

Program JESICCA charakterizuje nejnižší úroková sazba od 0,58%, stabilní fixace po celou dobu splácení, kterou je možné navíc nastavit až na 30 let. Využití programu však přináší další nezanedbatelné finanční úspory pro všechny žadatele: poskytnutí úvěru, správa, mimořádné splátky či předčasné splacení, je zcela zdarma. Samozřejmostí je také bezplatná odborná pomoc a poradenství jak ze strany HF/SFRB, tak Správce FRM, tedy Komerční banky, a.s. Podle údajů, které má SFRB k dispozici, mají žadatelé nejvíce zájem o využití prostředků na zateplení či modernizaci svých bytových domů, což jim v budoucnu přinese významné úspory ve výdajích za bydlení.

Cesta ke snižování energetické náročnosti bytového fondu

Objem, který je pro pilotní ověření finančního nástroje v českém prostředí ve výši 600 mil. Kč, tak má nejlepší předpoklady k úspěšnému využití. Zdárné rozdělení této částky je také předpokladem pro to, aby resort místního rozvoje získal násobně vyšší objemy na financování potřebných revitalizací bytového fondu: „Česká města velmi rychle a správně pochopila výhody programu JESSICA, proto i díky nim se jistě podaří zajistit evropské zdroje na snižování energetické náročnosti bytového fondu, kde lze získat prostředky v řádech miliard korun v nadcházejícím programovém období“, připomíná náměstek ministryně pro bytovou politiku, Petr Smrček. SFRB plánuje evropské zdroje kombinovat s národními prostředky na obnovu bytového fondu: „Chceme podporovat nejen samotné energetické úspory, ale komplexní modernizace, včetně nezbytného odstranění konstrukčních vad, modernizace společných prostor, zvyšování bezpečnosti prostřednictvím modernizace výtahů, vchodových dveří atp. Jedině tak může docházet ke zvyšování standardu bydlení a prodlužování životnosti bytového fondu.“, doplňuje Eva Helclová.

Díky revolvingové formě podpor se dostane na více žadatelů, lze je použít i opakovaně

Skutečnost, že se revolvingové podpory ujmou i v českém prostředí, dosud výrazně dotačně orientovaném, komentuje také ekonom a člen Investiční rady HF SFRB, Petr Zahradník: “Lidé začínají chápat a vnímat, že jsou pro ně úvěry skutečně výhodnější. Navíc, pokud pro ně nepředstavují další náklady na různé poplatky, mohou si selským rozumem spočítat, že předchozí dotace byly takříkajíc limitující, nemohlo se logicky dostat na všechny. Já revolvingovým nástrojům věřím, jsou pro ekonomiku i stavebnictví, stejně jako pro další odvětví přínosem“. Zisk z nich má stát i příjemci. Jejich hlavní devizou je, že je lze použít opakovaně. Vedle toho přinášejí multiplikační efekt, státu se totiž vracejí na daních zaplacených v souvislosti s realizovanou investicí, dále přináší úspory na dávkách v nezaměstnanosti, neboť díky těmto investicím vznikají nová pracovní místa.

Porovnat výhody Programu JESSICA lze na první pohled:

*záleží na bonitě klienta, velikosti tvorby FO, regionu poskytnutí úvěru a dalších interních pravidlech bankovních domů

Veškeré informace pro přípravu žádosti o úvěr naleznete na webových stránkách Komerční banky www.kb.cz nebo je získáte na jednotlivých pobočkách KB, kde vám s vaším záměrem rádi pomohou a poradí. Informace a podporu také poskytuje HF SFRB na www.sfrb.czwww.programjessica.cz

Autor: Redakce Okolobytu.cz