Smlouva na pojištění domácnosti a naše nejčastější chyby, kterými se připravujeme o pojistné plnění

Smlouva na pojištění domácnosti a naše nejčastější chyby, kterými se připravujeme o pojistné plnění

Foto: 123rf.com

Při sjednávání pojištění domácnosti se automaticky domníváme, že jsme se pro naše zajištění udělali maximum. Ve chvíli, kdy ale zažádáme o pojistné plnění, může být ale všechno jinak. Pojďme se podívat, na co si dát pozor a co prostudovat před uzavřením smlouvy.

Co bychom měli ohlídat především?

U pojištění domácnosti bychom si měli pohlídat především tři základní oblasti:

  1. výluky z pojištění
  2. podmínky pro výplatu pojistného plnění
  3. limity výplaty pojistného plnění.

Vše lze nalézt v pojistných podmínkách, které tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy.

Máte pojištěné i nejdražší věci vaší domácnosti?

Často se stává, že nejdražší vybavení bytu není v pojištění domácnosti zahrnuto. Může se jednat o kuchyňskou linku a spotřebiče. V tomto případě pak může pojišťovna zamítnout pojistné plnění za škodu na těchto předmětech, a to bez ohledu na výši částky na kterou budete mít vaši domácnost pojištěnou.

A jaké jsou podmínky pro výplatu pojistného? Podmínky spojené s výplatou pojistného plnění bývají mnohdy zapeklité. Ve smlouvě může být ustanovena podmínka, za které vám pojišťovna při pojistné události vyplatí pojistné plnění. Například v případě pojištění proti krádeži může mít stanovenou jako podmínku existenci bezpečnostních dveří či bezpečnostního kování. Při pojištění proti zásahu bleskem může být takovou podmínkou existence hromosvodu. Při nesplnění podmínky může pojišťovna plnění odmítnout.

Limity plnění pojištění

Výše pojistného plnění se odvíjí rovněž od limitu pro výplatu pojistného plnění. Jestliže si byt pojistíte na půl milionu, nepočítejte s tím, že tuto částku od pojišťovny dostanete. Advokát JUDr. Ondřej Preuss, Ph.z projektu Dostupný advokát vysvětluje na modelové situaci: "Příkladem limitu budiž strop na pojistné plnění při škodě na elektrospotřebičích nebo elektronice v bytě v částce 15 000 korun. Pokud tedy máte byt pojištěn na půl milionu a v důsledku požáru dojde ke zkáze těchto předmětů, dostanete od pojišťovny pouze 15 000 korun, a to bez ohledu na hodnotu zničených věcí."

Je pro nás výhodné nadpojištění?

Obvyklé je, že si chceme bydlení pojistit na co nejvyšší částku. Ale pojišťovna v případě pojistné události uhradí pouze částku, která odpovídá skutečné škodě. Nemá tudíž smysl nechat si pojistit vybavení bytu v hodnotě 300 tisíc na 3 miliony, výsledkem je pouze vysoká částka zaplacená na pojistném.

Co budeme muset doložit pojišťovně při pojistné události?

Pokud vás tedy potká pojistná událost a budete požadovat poskytnutí pojistného plnění, je nutno mít vše řádně dokladováno a předejít zpochybnění nároku na pojistné plnění v odpovídající výši. Je dobré si nechávat účtenky a pokud vám například ukradnou kolo, je vhodné účtenku předložit spolu s potvrzením od policie, že skutečně ke krádeži došlo.

Autor: Dostupnyadvokat.cz