Specializované semináře přinesou odpovědi na nejvíce diskutované támata

Oblíbeným zdrojem informací se v průběhu posledních let staly semináře Domu plného úspor. V letošním roce je pro pravidelné i budoucí účastníky připravena novinka – kromě průběžných cyklů seminářů přibude ještě jeden speciální, který se uskuteční v období před letními školními prázdninami. Jednotlivé semináře se budou detailně věnovat nejžádanějším současným tématům. Na jaká témata se již nyní můžete hlásit?

Které téma právě teď potřebujete vyřešit?

„Z našich průzkumů vyplynulo, že naše semináře navštěvují dvě skupiny účastníků. Jednu tvoří ti, kteří potřebují získat základní všeobecné informace, týkající se možností rekonstrukce, úspor a provozu domu. To byla až dosud naše hlavní cílová skupina, pro kterou jsme semináře připravovali.

Druhou skupinou jsou zástupci družstev a SVJ, kteří již mají základní znalosti a zvažují další postup. K tomu potřebují cílenější a hlubší informace, vztahující se k jejich konkrétní situaci. To byl hlavní důvod, proč jsme se rozhodli uspořádat pětidílný seminář, vždy se zaměřením na jedno z témat: Zateplení, výběr dodavatele, řešení financování. Refinancování stávajícího úvěru. Odpojení od centrálního zdroje a výhody subregulace. Tepelná čerpadla pro bytové domy – mýty a fakta. Revitalizace kotelen,“ informuje Ing. Petr Stejskal, ředitel obecně prospěšné společnosti Dům plný úspor.

Každý z účastníků tohoto speciálního kola seminářů tak nebude muset ztrácet čas informacemi, které již zná, a bude si moci vybrat přesně ta témata, která se jeho konkrétního domu nejvíce dotýkají. Vzhledem ke specializaci oblastí bude také pochopitelně možné se problematice věnovat hlouběji, včetně cílené diskuse.

Kdy a kde se budou tyto semináře konat?

Vyplatí se zateplovat bytový dům? Zvládnete to celé zprocesovat sami?

Má význam instalovat v bytovém domě tepelné čerpadlo?

Vyplatí se refinancovat úvěr na revitalizaci bytového domu?

Chcete mít pod kontrolou dodávku z Centrálního zdroje tepla?

Jak je na tom vaše domovní kotelna?

Autor: Redakce Okolobytu.cz