Stanovy společenství vlastníků po 1. lednu 2017 – co už bude jednodušší?

Stanovy společenství vlastníků po 1. lednu 2017 – co už bude jednodušší?

Foto: 123rf.com

Takzvaný Nový občanský zákoník vstoupil v účinnost před více než třemi lety. To by měla brát v potaz zejména starší společenství vlastníků. Právě tři roky měly na to, dát své stanovy do souladu s novými pravidly bytového spoluvlastnictví. Co se stane, když lhůtu nedodržely? Je to jen administrativní šikana, nebo i příležitost vnitřní fungování společenství vylepšit?

Co musí obsahovat nové stanovy?

Povinné náležitosti stanov se oproti dřívějšímu stavu značně rozšiřují. Úpravou stanov tedy musí projít prakticky všechna společenství vlastníků (SVJ).

„Důležité je např. dbát na správnou formu názvu (musí zde zaznít ‚společenství vlastníků‘). Sídlo SVJ musí být ve spravovaném domě. Nově je nutné zmínit pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí, pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky vlastníků jednotek na správu domu a úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše,“ vysvětluje advokát Ondřej Preuss z webu DostupnyAdvokat.cz, který se na poradenství pro SVJ a bytová družstva specializuje.

Taktéž orgány společenství vlastníků doznaly změny a SVJ si musí vybrat, zda chtějí jednoho předsedu či několika členný výbor. Nic mezi tím není přípustné.

Nové stanovy mohou vnitřní život SVJ ulehčit

Změna stanov však není jen nutným zlem. Je to i příležitost, jak některé věci vyjasnit či ulehčit. „Například při hlasování na shromáždění vlastníků již dle NOZ stačí nadpoloviční většina přítomných hlasů, přičemž shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů,“ uvádí Preuss a dodává: „Dále je také možné zavést takzvané hlasování ‚per rollam‘, tedy mimo shromáždění. Jde vlastně o hlasování pomocí oběžníku, kam všichni členi v pohodlí svých domovů připojí svůj podpis postupně.“

Jak na to?

Dříve mohly SVJ při tvorbě stanov využít vzorové stanovy vydané nařízením vlády. Nová právní úprava však vzorové řešení již neobsahuje. Je proto vhodné se poradit s odborníkem, který se na úpravu vnitřního života SVJ specializuje.

SVJ musely stanovy přizpůsobit nové právní úpravě do 3 let od účinnosti nového občanského zákoníku, tj. do konce roku 2016. V této lhůtě se musel doručit zápis o změně stanov krajskému soudu či městskému soudu v Praze, který vede obchodní rejstřík.

„Podle nejnovější judikatury není potřeba, aby zápis připravoval notář. To ušetří mnoho prostředků a organizační námahy,“ pochvaluje poslední vývoj advokát Ondřej Preuss, zakladatel služby DostupnyAdvokat.cz.

Co když SVJ do konce roku stanovy nepřizpůsobily

Pokud nebyla dodržena lhůta do konce roku 2016, není to žádná tragédie. Rejstříkový soud k úpravě pomalé SVJ vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu. Uplyne-li tato lhůta marně, soud může společenství vlastníků uložit opakovaně pokutu v řádu desítek tisíc korun. Sankce v podobě zrušení společenství vlastníků však zřejmě nepřipadá v úvahu. Přesto doporučujeme neotálet a změny provést co nejdříve.

Autor: JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Autor je advokát a provozovatel webu Dostupný advokát, který nabízí služby zejména v pracovním právu, ale i dalších právních oblastech. Právní služby poskytují prostřednictvím tohoto webu pouze advokáti.

Autor: Dostupnyadvokat.cz