Stanovy SVJ po 1. lednu 2014

Avizovaný dokument je na světě – právní odborníci Družstevního marketingového sdružení Česká republika dokončili hlavní část metodického materiálu pro potřeby SVJ. Text „Příkladu stanov SVJ po 1. lednu 2014“ byl oficiálně představen na odborném semináři pro SVJ a BD, který se konal v Muzeu hl. m. Prahy dne 19. března. Zvolený název dokumentu vystihuje záměr autorů odlišit návrh stanov pro SVJ od dříve používaného termínu „vzorové stanovy“, které byly vydány prováděcím nařízením vlády k zákonu o vlastnictví bytů.

Jak je můžeme získat?

Příklad stanov SVJ po 1. lednu 2014 je koncipován jako komplexní řešení ke stávajícím stanovám SVJ, které jsou připravené nahradit v plném rozsahu. Materiál bude již nyní v tištěné podobě zdarma k dispozici všem účastníkům odborných seminářů DMS ČR (viz www.dmscr.cz/seminare). Po dopracování o „Komentář a doporučení k Příkladu stanov SVJ po 1. lednu 2014“, které je plánováno na prvou polovinu dubna, bude kompletní dokument zaslán zdarma v elektronické a editovatelné podobě všem zástupcům SVJ, kteří o materiál projeví zájem a zaregistrují se do kontaktní databáze na webových stránkách sdružení.

„Věřím, že návrh stanov SVJ bude spolu s odbornou podporou členských družstev DMS ČR značným ulehčením práce pro členy výborů SVJ, případně předsedy SVJ. V podobném duchu plánuje DMS ČR v průběhu dubna představit obdobný metodický materiál i pro potřeby bytových družstev,“ říká Martin Kroh, předseda správní rady Družstevního marketingového sdružení ČR.

Autor: Redakce Okolobytu.cz