Staré domy jsou žrouty energie. Řešením je zateplení

V Česku žije zhruba 13 procent domácností v domech, které byly postaveny před téměř 100 lety. Podle údajů z rodinných účtů vyplývá, že průměrná česká domácnost dlouhodobě utrácí téměř polovinu svých běžných výdajů za potraviny a bydlení (zhruba 43 procent). O něco dominantnější z těchto dvou kategorií jsou výdaje za bydlení (22 procent), kam počítáme náklady na elektrickou a tepelnou energie, plyn a paliva. V praxi pak platí úměra – čím starší dům, tím jsou náklady na energie zpravidla větší. Problém představují hlavně nezateplené domy, ze kterých uniká drahocenné teplo. Toto pravidla platí jak pro bytové domy, tak domy rodinné. Jeden z nejúčinnějších nástrojů, který vede k zateplení domu, jsou dotační programy.

„Většina domácností v letošním roce sice pocítí zlevnění elektřiny, ale v konečných účtech se bude jednat řádově jen o desetikoruny. Naproti tomu vyšplhají účty domácností využívající zemní plyn. Ten se průměrné domácnosti prodraží cca o stokoruny. Mnoho Čechů tak nemůže očekávat, že jejich výdaje za energie budou v porovnání s loňským rokem menší. I přes zlevnění elektrické energie tedy většina Čechů na energiích neuspoří,“ říká Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR. Podle jeho slov existuje řešení, jak se nárůstu cen energií bránit a tím je komplexní zateplení. U rodinných domů postavených v 1. polovině 20. století lze zateplením vnějších stěn ušetřit meziročně až 50 procent výdajů. V případě komplexního zateplení včetně výměny okenních a dveřních výplní až 75 procent. Zateplení se v Čechách řadí k nejčastějším opatřením při plánované rekonstrukci nebo modernizaci bydlení.

Dotační programy jako motivační nástroj

Podpůrné programy představují pro majitele domů motivaci jak snížit energetickou náročnost svého objektu. Jednak se jedná o bankovní programy určené na zkvalitnění bydlení a dále o programy orientované na podporu různých forem úspor energie, kam patří mimo jiné Operační program Životní prostředí, Operační program Podnikaní a inovace pro konkurenceschopnost a Národní program Nová zelená úsporám. Přímo na renovaci rodinných domů se zaměřuje program Nová zelená úsporám, jehož cílem je podpora realizace opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov, a tím snížení emisí skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek do ovzduší. Kromě majitelů rodinných domů budou mít možnost v letošním roce o dotace žádat také zástupci bytových domů a budov veřejného sektoru. Přesné podmínky ale zatím nebyly představeny. „Dotační programy kromě ekonomické efektivity významně přispívají také k dlouhodobé udržitelnosti životního prostředí. Pro majitele jsou motivací a nástrojem, jak snížit každoroční náklady za energie. Navíc přímo podporují výhodné zateplení. V posledních dvou letech se daří také splňovat zcela zásadní podmínku pro všechny společnosti a žadatele a tou je kontinuálnost. Díky ní nejsou žadatele tlačeni do rychlých a nepromyšlených kroků, mohou si zateplení naplánovat podle sebe,“ říká Zemene. Výhodou dotačních programů je i zkracování návratnosti investice.

Proč zateplit?

Řada odborníků snížení energetické náročnosti domu pokládá za jednu z forem spoření na důchod. Od momentu realizace financování zateplení majitel nemovitosti prakticky již doživotně šetří. V praxi se to projevuje jak na nižších provozních nákladech na vytápění, tak na úsporách na klimatizaci v průběhu léta. Podle veřejně dostupných mezinárodních studií bylo prokázáno, že zateplením lze předcházet i respiračním onemocněním.

Kolik lze ušetřit za vytápění?

 • Panelové domy postavené v 60. – 80. letech: zateplením vnějších stěn až 40 procent.
 • Při komplexním zateplení včetně výměny okenních a dveřních konstrukcí kolem 65 procent.
 • Panelové domy postavené v 80. – 90. letech: zateplením vnějších stěn až 20 procent.
 • Při komplexním zateplení včetně výměny okenních a dveřních konstrukcí přibližně 60 procent.
 • Rodinné domy postavené v 1. polovině 20. století: zateplením vnějších stěn až 50 procent.
 • V případě komplexního zateplení včetně výměny okenních a dveřních konstrukcí
 • až 75 procent.
 • Rodinné domy postavené v poválečném období do 80. let: zateplením vnějších stěn kolem
 • 40 procent. Při komplexním zateplení včetně výměny okenních a dveřních konstrukcí lze ušetřit 80 procent.
 • Rodinné domy postavené v 80. – 90. letech – zateplením vnějších stěn až 35 procent.
 • Při komplexním zateplení včetně výměny okenních a dveřních konstrukcí až kolem 70 procent.

Autor: Redakce Okolobytu.cz