Stěhování a smlouvy na dodávku energií – nemusí to být tak jednoduché, jak se zdá

Stěhování a smlouvy na dodávku energií – nemusí to být tak jednoduché, jak se zdá

Foto: 123rf.com

Budete se stěhovat? Jednou z důležitých věcí, na které nesníme zapomenout, jsou i změny smluv – například o dodávce energie. Tady se často dopouštíme omylu. Stěhování z odběrného místa není automaticky uznatelným důvodem pro ukončení smlouvy o dodávkách energií! Jak tedy ukončit smlouvu?

Jak ukončit smlouvu?

Rozhodující jsou podmínky konkrétní smlouvy. Ze zákona právo na ukončení smlouvy z důvodu stěhování nevyplývá.

Smlouvu na dobu neurčitou může spotřebitel bez sankcí vypovědět v zákonné tříměsíční době nebo ve výpovědní době stanovení ve smlouvě, která však nesmí být delší než zákonná doba. Někteří dodavatelé umožňují smlouvu na dobu určitou vypovědět bez sankce, pokud spotřebitel doloží, že se stěhuje, například výpisem z katastru nemovitostí se změnou majitele nebo novou nájemní smlouvou. Jiní dodavatelé navíc vyžadují i doklad o tom, že se spotřebitel v novém místě nemůže připojit k danému dodavateli a že nový majitel či nájemník bytu na sebe odmítl převést stávající smlouvu o dodávkách energií.

Dodavatelé požadují pokračování

Někteří dodavatelé však trvají na tom, aby bylo ve smlouvě pokračováno, a to buď s původním odběratelem energií v novém odběrném místě, nebo s novým odběratelem na odběrném místě, ke kterému se smlouva vztahuje.

Pokud tedy spotřebitel ‚nevezme‘ smlouvu s sebou do nového bydliště, nebo nepřesvědčí nového majitele či nájemce bytu či domu, aby jeho smlouvu přepsal na sebe, musí často zaplatit smluvní pokutu za předčasné ukončení smlouvy uzavřené na dobu určitou v řádech tisíců až desetitisíců korun.

Při ukončení smlouvy nebo změně odběratele je dodavatel povinen vystavit ukončovací fakturu. „Setkali jsme se i s případy, že dodavatelé účtovali spotřebu za stejné období jak původnímu, tak novému odběrateli. Je proto vhodné mít zaznamenány údaje o spotřebě k datu přepisu nebo ukončení smlouvy,“ upozorňuje Lukáš Zelený, vedoucí právní poradny dTestu.

Pokud se dohodnete s novým odběratelem na přepisu smlouvy, ujistěte se, že tak nový odběratel skutečně učiní. Informujte se u svého stávajícího dodavatele, co vše k přepisu potřebujete. Popis postupu a formuláře k přepisu lze často dohledat na webových stránkách dodavatele. O přepisu si pak nechte vystavit doklad.

Autor: dTest