​Teplá voda v našem domě – co a jak můžeme ovlivnit?

​Teplá voda v našem domě – co a jak můžeme ovlivnit?

Foto: 123rf.com

Kolik procent z vašeho rozpočtu na domácnost tvoří náklady na energie? Zateplením a regulací otopné soustavy můžeme snížit náklady na vytápění i více než o polovinu. Máte pocit, že více už udělat nemůžete, nebo že všechna další řešení už nepřinesou žádné finančně zajímavé úspory? Mýlíte se. Změřte se na teplou vodu.

Otočit kohoutkem a mít teplou vodu považujeme za samozřejmou součást komfortního bydlení. Tento komfort ale nemáme zadarmo. V relativně nedávné historii – v 90. letech jsme v rámci výdajů za energie, spojené s bydlením, platili zhruba 70 % za vytápění a 30 % za teplou vodu. Domy jsme zateplili a za vytápění nyní platíme i o polovinu méně. Je již běžné, že je podíl nákladů na vytápění a teplou vodu vyrovnaný. V domech, které prošly komplexní regenerací, může být poměr dokonce opačný – 30 % z nákladů na energie vydáme za vytápění a celých 70 % náleží nákladům na teplou vodu.

Přesto je teplá voda stále spíše na okraji našeho zájmu. Jednou za rok dostaneme vyúčtování, pokud s ním nejsme spokojeni, chvíli je řešíme, ale tím to zpravidla končí. Přitom bychom i za teplou vodu mohli výrazně ušetřit.

Cesta teplé vody z teplárny do našeho domu

Než začnete řešit dodávku TV do vašeho domu, musíte vědět, jakým způsobem je teplá voda do domu dodávána. Jaké jsou možnosti?

  • Vlastní zdroj – ohřev teplé vody ve vlastním zdroji tepla (kotelna v domě)
  • Centrální zásobování (teplárna)
  • Pro úplnost zmiňme i alternativní možnosti přípravy teplé vody. Tepelná čerpadla a především solární panely můžeme, podle zvážení konkrétní situace, využít jako doplněk jak v případě vlastního zdroje, tak i u centrálního zásobování vodou.

Pro každý příklad přípravy teplé vody platí odlišná specifika i přístup k úsporám a jejich výši.

S vlastním zdrojem se o teplou vodu postaráte sami

V případě, když ohřev vody probíhá ve vaší domovní kotelně, můžete situaci nejrychleji a nejlépe ovlivnit. Důležitá pro vás bude cena za energie, teplotu a množství teplé vody si už budete regulovat sami. Velký vliv na náklady za spotřebu teplé vody má její cirkulace. Tady opět oceníte výhody vlastního zdroje, protože můžeme snadno nastavit, kolik hodin v rámci dne bude cirkulace zapnutá a kdy můžete šetřit.

Máte teplou vodu společnou?

Využíváte centrální zásobování vodou? Teď je rozhodující, zda je vaše teplá voda připravována až v domě ve vlastní domovní předávací stanici (takzvaná dvoutrubka, do domu přichází pouze teplo – voda se ohřívá přes výměník), nebo centrálně pro více domů najednou v centrální výměníkové stanici (tzv. čtyřtrubka, do domu přichází zvlášť teplo a zvlášť teplá voda).

Dvoutrubku zpravidla provází vlastní měřič tepla

Je voda připravována až v domě ve vlastní domovní předávací stanici? Hovoříme o takzvané dvoutrubce. Situace obdobná jako u vlastního zdroje, pouze žádost o úpravu parametru TV je nutné konzultovat s dodavatelem tepla, který by měl parametry upravit (upravuje se teplota a časový harmonogram cirkulace tak, aby nejlépe vyhovoval potřebám domu).

Protože u dvoutrubky se již pohybujeme v oblasti centrálního zdroje, bude nás také zajímat způsob měření dodávky teplé vody pro náš dům. V tomto případě je situace poměrně příznivá, protože zpravidla každá domovní předávací stanice (DPS) je vybavená vlastním měřičem tepla pro okruh přípravy TV. To znamená, že teplo, které pro ohřev TV spotřebujeme, také zaplatíme. Rozúčtování neovlivňují žádné jiné domy. Samostatnou kapitolou je pak rozúčtování v rámci domu.

Čtyřtrubka – společná větev pro více domů, společná teplá voda

Typickým řešením zejména pro mnohá sídliště je příprava teplé vody pro více domů najednou v centrální výměníkové stanici. Hovoříme o tzv. čtyřtrubce. Je to jednoznačně nejméně příznivá situace. Narážíme na problém, že je TV připravována centrálně pro více domů dohromady. Představme si řadu budov, které jsou napojeny na stejné vodovodní větvi, která je pouze na svém vstupu osazena měřidlem spotřeby teplé vody. Z toho logicky vyplývá, že není možné ovlivnit parametry pro každý dům individuálně, na což některé domy doplácejí. V součtu mají vzdálenější domy totiž vyšší náměry, protože nelze u domu uplatnit žádnou korekci.

Ani tato situace však neznamená, že nemáme možnost, jak spotřebu a teplotu vody ovlivnit. Tyto možnosti ale začínají až za samotným vstupem do domu.

Chcete si přečíst více o tom, jak ušetřit za vodu? Stáhněte si zdarma iRádce o teplé vodě, kde se dočtete množství informací o této problematice.

Autor: Redakce Okolobytu.cz